Platan.pl / Centrale / Funkcjonalności / Inteligentna dystrybucja

Inteligentna dystrybucja

Inteligentna Dystrybucja Ruchu w systemach Platan

Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) w systemach Platan usprawnia i automatyzuje obsługę połączeń przychodzących do firmy. Pozwala dzwoniącemu na precyzyjny wybór celu rozmowy. Na IDR składa się m.in.:

 • interaktywna obsługa głosowa (IVR – interactive voice response) – samodzielny wybór przez dzwoniącego tematu rozmowy lub osoby, praktycznie nieograniczona liczba poziomów i zapowiedzi, czyli infolinii;
 • automatyczne kierowanie ruchu (ACD – automatic call distribution) na podstawie numeru czy lokalizacji osoby dzwoniącej;
 • lista klientów kluczowych (VIP) i ich obsługa w pierwszej kolejności lub kierowanie bezpośrednio do odpowiednich osób;
 • dopasowanie obsługi połączeń przychodzących do godzin i dnia tygodnia, dyżurów i świąt;
 • uwzględnianie dostępności pracowników, ustalanie kolejności dzwonienia telefonów u poszczególnych pracowników i grup odbierających połączenia;
 • automatyczne przekierowywanie połączeń w razie niedostępności lub zajętości pracowników;
 • przełączanie połączeń do innych osób w firmie, bez konieczności ponownego dzwonienia;
 • układ sekretarsko-dyrektorski pozwalający na przekierowanie ruchu do kluczowych osób w firmie przez sekretariaty;
 • kierowanie klientów oddzwaniających do firmy do osób, które uprzednio inicjowały połączenie (Smart Callback);
 • możliwość zostawienia wiadomości w poczcie głosowej czy wysłuchania automatycznego komunikatu;
 • odrębne traktowanie połączeń złośliwych czy niechcianych.

 

Inteligentna Dystrybucja Ruchu - skutecznie do celu

Co zyskujesz dzięki Inteligentnej Dystrybucji Ruchu

Oszczędność
optymalizujesz czas pracy i liczbę pracowników odbierających połączenia
Obsługa intensywnego ruchu
kierujesz ruch równolegle do różnych działów i osób, uwzględniasz dostępność pracowników
Infolinie – wielopoziomowe zapowiedzi
umożliwiasz dzwoniącym samodzielny wybór adresata lub tematu w systemie infolinii
Numery DDI i infolinie
poza infolinią zapewniasz dostęp bezpośredni do wybranych osób lub działów (numery DDI)
Mikrofon
odtwarzasz dzwoniącym dowolne komunikaty, dysponujesz 1h nagrań
Organizuj ruch zgodnie z zegarem i kalendarzem
dostosowujesz organizację ruchu do pory dnia, dnia tygodnia, świąt i dni wolnych
Grupy pracowników odbierających połączenia
tworzysz dowolne grupy pracowników do wspólnej obsługi połączeń
Kolejność dzwonienia, przekierowania i przełączanie
ustalasz kolejność dzwonienia w grupach, masz swobodę przekierowań i przełączeń
Szybki kontakt
klientów kluczowych (VIP) traktujesz priorytetowo i indywidualnie
Likwidacja wąskich gardeł
likwidujesz wąskie gardła w łączności, przyspieszasz kontakt większej liczby osób
Bezpieczeństwo
odrzucasz lub odmiennie traktujesz połączenia złośliwe i niepożądane (czarna lista)
Kolejkowanie rozmów
zatrzymujesz klientów dzięki kolejkowaniu połączeń przy dużym natężeniu ruchu
Niższy koszt
realizujesz wielopoziomowe kierowanie ruchu bez licencji – dostępne w standardzie
Doskonałość w każdym calu
budujesz profesjonalny wizerunek firmy dbającej o klientów dzięki sprawnej obsłudze połączeń

Przykład organizacji ruchu z Inteligentną Dystrybucją Ruchu

Oto przykład organizacji telefonicznego ruchu przychodzącego z wykorzystaniem Inteligentnej Dystrybucji Ruchu: 

Centrala rozpoznaje po numerze lokalizację osoby dzwoniącej, odtwarza odpowiedni komunikat i kieruje np. osoby dzwoniące z woj. pomorskiego do opiekuna regionu północnego, a osoby z woj. małopolskiego – do opiekuna regionu południowego (funkcja automatycznej dystrybucji ruchu ACD).

Jeśli dzwoniący ma zastrzeżony numer lub dzwoni z komórki, centrala odtworzy komunikat powitalny i zaoferuje wybór, z kim lub w jakiej sprawie klient chce rozmawiać. Wybór „0” połączy z recepcją, a „2” – skieruje do grupy w dziale audio. Tak działa interaktywna obsługa głosowa (IVR). 

 • Wybór na pierwszym poziomie zapowiedzi może prowadzić na drugi poziom decyzji. Ponowne wybranie cyfry „1” skieruje połączenie do opiekuna regionu północnego. To rozwinięta forma infolinii.
 • Jeśli ktoś zadzwoni z zagranicy, centrala odtworzy komunikat po angielsku i skieruje np. do osoby odpowiedzialnej za eksport lub mówiącej w danym języku.
 • Kluczowi klienci (VIP) uzyskają od razu połączenie z osobami, do których ich numer został przypisany, np. dyrektorem.
 • Jeśli ktoś wybierze bezpośredni numer DDI do osoby lub grupy, trafi do danej osoby lub grupy bezpośrednio, bez słuchania komunikatów (o ile nie jest włączone kolejkowanie).
 • Połączenia od osób niepożądanych, np. nękających wcześniej telefonami, mogą być od razu odrzucane.
 • Poziomów zapowiedzi i opcji do wyboru dla dzwoniących może być więcej, jak pozostawienie wiadomości w poczcie głosowej, wysłanie faksu czy wysłuchanie dodatkowych informacji, np. o aktualnych promocjach.
 • Na dowolnym poziomie i dla wybranych osób można też włączyć nagrywanie rozmów.
Inteligentna Dystrybucja Ruchu w serwerach PBX Platan
Klienci VIP mają pierwszeństwo w obsłudze

W jakiej kolejności połączenia są odbierane

Ustalaj kolejność odbierania połączeń przez grupę pracowników. Osobno dla każdej zdefiniowanej Grupy Wspólnego Wywołania. Telefony mogą dzwonić:

 • jednocześnie u wszystkich w grupie – gdy pierwsza osoba odbierze, u pozostałych przestaje dzwonić;
 • we wskazanej kolejności – kolejne telefony dzwonią z ustalonymi opóźnieniami, jeśli pierwsza osoba nie odbierze;
 • bez opóźnienia u kolejnego, jeśli pierwszy odbierający jest zajęty (tzw. auto rezerwa);
 • równomiernie u wszystkich członków grupy (funkcja UCD - Uniform Call Distribution, czyli równomiernej dystrybucji ruchu). 
 • z uwzględnieniem czasu na sporządzenie notatki po poprzedniej rozmowie.

Stwórz listę najważniejszych klientów VIP. Połączenia od nich są odbierane w pierwszej kolejności. Trafiają od razu do wskazanych osób lub przesuwają się na początek kolejki, jeśli jest wprowadzone kolejkowanie połączeń.

 

Czytaj więcej o kolejkowaniu połączeń

Czego potrzebujesz

Co jest potrzebne do Inteligentnej Dystrybucji Ruchu w systemach Platan:

i… to wszystko. Opcje wielopoziomowego menu głosowego IVR, czyli infolinii z zapowiedziami, a także automatycznej dystrybucji ruchu ACD, kierowania połączeń na numery bezpośrednie DDI, przekierowywania i przełączania połączeń są dostępne w wyposażeniu standardowym central. 
Bez licencji czy dodatkowych wyposażeń.

Co jeszcze się przyda w organizacji ruchu:

 • przemyślany scenariusz organizacji ruchu, przewidujący wszystkie możliwe warianty wyboru dzwoniących;
 • aplikacja Platan Call Monitor – zwłaszcza gdy ruch przychodzący odbiera grupa pracowników;
 • licencja na kolejkowanie, jeśli ma być zabezpieczenie na wypadek bardziej intensywnego ruchu;
 • licencje na porty zewnętrzne, jeśli połączenia mają być kierowane również na telefony komórkowe (zobacz więcej na Multi Phone);
 • licencja na skrzynkę poczty grupowej Poczta Plus, jeśli ma być opcja zostawiania wiadomości głosowych w skrzynce grupy;
 • licencja na zwiększoną do 32 osób dynamiczną grupę odbierającą połączenia GWW Plus.
Co potrzebne do Inteligentnej Dystrybucji Ruchu

Dla spragnionych wiedzy

Zobacz więcej informacji o dystrybucji ruchu:

Nasze funkcjonalności

Zobacz wszystkie funcjonalności
centrale
Sieciowanie

Sieciowanie

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Multi Phone

Multi Phone

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Kolejkowanie połączeń

Kolejkowanie połączeń

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Nagrywanie rozmów

Nagrywanie rozmów

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Wideorozmowy

Wideorozmowy

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Telekonferencje

Telekonferencje

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Dowolność połączeń

Dowolność połączeń

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Poczta głosowa

Poczta głosowa

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Licencje tymczasowe

Licencje tymczasowe

Sprawdź funkcjonalność

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, jaką centralę, urządzenia lub oprogramowanie wybrać? Porozmawiajmy – doradzimy, wyjaśnimy Partnerzy Platan i Autoryzowani Instalatorzy to sieć współpracujących z nami firm. Odwiedzą miejsce planowanej inwestycji, dopasują najlepsze rozwiązanie, zaoferują je w cenach producenta, zainstalują, zaprogramują, przeszkolą użytkowników i będą opiekować się systemem telekomunikacyjnym na miejscu.

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży

Znajdź instalatora w pobliżu swojej lokalizacji.

Gdzie kupić?