Polityka prywatności

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi przetwarzanymi w firmie Platan, podawanymi dobrowolnie przez użytkowników na stronach:

a także podczas rozmów telefonicznych z pracownikami firmy Platan oraz w korespondencji przesyłanej na adres pocztowy i skrzynki e-mail w domenie @platan.pl.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności użytkownikami będziemy nazywać osoby kontaktujące się z firmą Platan i korzystające z ww. stron, które podały nam swoje dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Platan Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot, NIP 585-148-98-02, zarejestrowana pod numerem KRS 0000 815911 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem platan (at) platan.pl.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU

To, jakie dane są gromadzone, wynika z poszczególnych formularzy. Dane oznaczone jako wymagane są niezbędne do realizacji celu, w jakim są podawane.

1. Dane osobowe podawane podczas rozmów telefonicznych lub przesyłane przez użytkowników w korespondencji e-mail oraz w formularzach kontaktowych online służą wyłącznie obsłudze zapytania lub sprawy, w jakiej zostały przesłane. Dane nie są wykorzystywane w innym celu.

2. Dane osobowe podawane podczas zgłoszeń na stanowiska pracy lub praktyki studenckie są usuwane po 30 dniach od zakończenia procesu rekrutacji (chyba że kandydat wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do potrzeb przyszłych rekrutacji) i nie są przetwarzane w innym celu.

3. Dane osobowe podawane w:

  • formularzach zamówień towarów i usług (w tym szkoleń), które są przesyłane pocztą elektroniczną lub faksem,
  • formularzach rejestracji do Systemu Obsługi Sprzedaży SOS, Zgłoszenia Naprawy RMA, usług Platan SIP trunk, zdalnego dostępu do central i serwerów Platan MojaCentrala.pl oraz dane użytkowników zapisane w ww. serwisach internetowych po zalogowaniu

są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień towarów i usług oraz do kontaktu w ramach podpisanych umów o współpracy. Ich podanie jest niezbędne dla spełnienia wymogów prawa, dotyczących m.in. obowiązku wystawienia faktury VAT za sprzedaż towarów i usług, zapewnienia gwarancji, rozpatrywania reklamacji i roszczeń itp., czyli jest uzasadnione względami rachunkowymi i podatkowymi oraz uzasadnionym interesem firmy Platan, a dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie nie jest wymagana.

4. Dane osobowe podawane przez użytkowników dobrowolnie podczas rejestracji produktu są wykorzystywane w celu zapewnienia właścicielowi rejestrowanego serwera świadczenia wydłużonej o 6 miesięcy gwarancji. Warunkiem wydłużenia gwarancji jest wyrażenie zgody na kontakt z firmą Platan w celu badania zadowolenia klienta z zakupionego produktu, z wykonanej instalacji i usług świadczonych przez instalatora oraz w celu przedstawiania ofert handlowych firmy Platan. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, jednak nie krócej niż czas obowiązywania wydłużonej gwarancji, czyli 30 miesięcy od daty produkcji rejestrowanego produktu, oraz nie dłużej niż 10 lat.

5. Dane osobowe podawane przez użytkowników dobrowolnie w celu rejestracji do Strefy Serwisowej i Strefy Promocji są wykorzystywane wyłącznie w celu autoryzacji dostępu do dodatkowych informacji i materiałów, w tym oprogramowania i dokumentacji produktów aktualnie oferowanych oraz wycofanych ze sprzedaży, a także specjalnych ofert handlowych dla firm mających podpisane umowy o współpracy z firmą Platan.

6. Dane osobowe podawane przez użytkowników podczas rejestracji do webinariów organizowanych przez firmę Platan są wykorzystywane w celu autoryzacji dostępu do platformy webinarium, przeprowadzenia badań ankietowych wśród uczestników prezentacji oraz weryfikacji szkoleń odbytych przez pracowników firm mających podpisane z nami umowy o współpracy. Nie udostępniamy w czasie webinarium listy uczestników, jednak podane podczas rejestracji imię i nazwisko mogą być publicznie widoczne (w zależności od użytej platformy) w przypadku dodania przez użytkownika komentarza na czacie towarzyszącemu webinarium. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania nagrań z webinarium (również z czatem) na kanale Platan na YouTube. Adresy e-mail, nazwy firm oraz miasta podane podczas rejestracji do webinarium nie są publikowane ani wykorzystywane do innych celów.

7. Dane osobowe (nazwa, wizerunek, inne informacje) podawane przez użytkowników podczas dodawania komentarzy czy polubień na fanpage’ach firmy Platan w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) nie są przez nas gromadzone ani przetwarzane.

8. Dane osobowe podawane przez użytkowników podczas subskrypcji bezpłatnego Biuletynu INFO-PLATAN (imię, adres e-mail) są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Biuletyn służy przede wszystkim do komunikacji z firmami, które podpisały z nami umowę o współpracy i wyraziły chęć jego otrzymywania, jednak susbskrypcja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Nie pozyskujemy adresów e-mail z innych źródeł. W Biuletynie są przekazywane własne informacje handlowe i marketingowe, m.in. o nowościach i zmianach w ofercie, wydarzeniach z życia firmy, nowych artykułach na blogu, aktualizacjach oprogramowania czy prowadzonych promocjach i konkursach. Aktywność subskrybentów w odpowiedzi na wysyłane newslettery jest monitorowana do celów statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Biuletynu poprzez kliknięcie linka wysyłanego w stopce newslettera.

9. Dane osobowe publikowane na stronie Gdzie kupić? są podawane dobrowolnie przez firmy mające status Partnera Platan, Autoryzowanego Instalatora i/lub Integratora Platan VoIP na podstawie podpisanych z nami umów o współpracy.

ZABEZPIECZENIE DANYCH, ICH PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE

1. Gwarantujemy poufność przekazanych nam danych osobowych.

2. Przesyłanie danych osobowych pomiędzy serwerem WWW a przeglądarką internetową jest zabezpieczone za pomocą protokołu SSL, zapewniającego poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

3. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy firmy Platan albo współpracujące z nami firmy zewnętrzne, którym te dane powierzamy, tj.:

  • operator telekomunikacyjny VoIP w ramach oferowanej przez niego platformy SaaS;
  • firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie w celu realizacji zamówień oraz usług serwisowych;
  • dostawca klienta pocztowego i usług hostingowych w celu przechowywania danych osobowych znajdujących się w korespondencji elektronicznej oraz na serwerach hostingowych;
  • firmy oferujące platformy do przeprowadzenia szkoleń internetowych w celu przechowywania danych osobowych związanych z rejestracją uczestników webinariów;
  • firma oferująca system mailingowy w celu wysyłki newslettera.

4. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy przekazanych nam danych podmiotom trzecim. Jeśli będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

5. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, na jaki zostały przekazane. Przykładowo, dla danych związanych z realizacją zamówień jest to czas uzasadniony względami rachunkowymi i podatkowymi, okresem gwarancji i zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń z tego tytułu, czyli nie mniej niż 5 lat.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania Biuletynu INFO-PLATAN obowiązuje do momentu jej odwołania przez użytkownika.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do ich przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników po rozwiązaniu umów o współpracy lub cofnięciu zgody w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują nas do ich zachowania.

PLIKI COOKIES I KOD ŚLEDZENIA

Cookies (ciasteczka) to małe pliki, zapisywane w schowku przeglądarki użytkownika. Zapamiętują indywidualne ustawienia użytkownika, takie jak preferencje systemowe, pozwalają też jego uwierzytelnienie, czyli na korzystanie ze stron dostępnych po zalogowaniu. 

Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum. Korzystamy z kodu śledzenia Google Analytics w celu analizy statystyk, pozwalających nam na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników na naszych stronach. Dane statystyczne są anonimowe i nie mają charakteru danych osobowych. Nie wykorzystujemy ich do celów reklamowych, nie profilujemy naszych użytkowników i nie udostępniamy tych danych innym podmiotom.

Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania ciasteczkami.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ponieważ nie przetwarzamy danych wrażliwych, prawo nie nakłada na nas obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualna polityka prywatności będzie publikowana na niniejszej stronie.

 

Aktualizacja: Sopot, 10 listopada 2023 r.