Platan.pl / Centrale / Funkcjonalności / Telekonferencje

Telekonferencje

Telekonferencje w systemach Platan

Szybki wielostronny kontakt za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych stał się szczególnie popularny w czasie pandemii i przyzwyczaił nas do innego typu spotkań. 

Nie zawsze potrzebna jest rozbudowana platforma multimedialna. Ani obecność wszystkich przy komputerze czy instalowanie czegokolwiek na komputerze lub telefonie. Do roboczych spotkań, szybkich grupowych powiadomień czy konsultacji telefonicznych doskonale sprawdzą się telekonferencje w serwerach PBX i centralach Platan. Podstawowe konferencje są dostępne nieodpłatnie w ramach wyposażenia standardowego (czytaj więcej o telekonferencjach w standardzie).

Najwygodniej telekonferencje organizować za pomocą wirtualnych pokoi konferencyjnych. Pozwalają one na zorganizowanie telekonferencji dla nawet kilkudziesięciu uczestników. W serwerze PBX jest generowany kod dostępu do takiego pokoju. Uczestnicy telekonferencji dołączają do niej z dowolnego typu telefonu (również komórek czy telefonów spoza centrali): dzwonią na podany numer pokoju i wpisują kod PIN.

Pokoje telekonferencyjne mogą być jednorazowe, tworzone doraźnie przez organizatora telekonferencji, lub wielokrotne, przydatne np. do regularnych spotkań.

 

Porównaj konferencje i pokoje konferencyjne
Wirtualne pokoje konferencyjne do telekonferencji

Telekonferencje a pokoje konferencyjne

Telekonferencje standardowe Pokoje konferencyjne
do 8 uczestników do 40 uczestników
głównie dla użytkowników wewnętrznych centrali (1-2 zewnętrznych) może dołączać więcej uczestników spoza firmy
uczestników dołącza/wywołuje organizator telekonferencji uczestnicy dołączają samodzielnie do konferencji
organizatorem każdy użytkownik centrali (odpowiednie uprawnienia) organizatorem każdy użytkownik centrali (odpowiednie uprawnienia)
uczestnicy korzystają z dowolnych telefonów podłączonych do centrali lub zewnętrznych uczestnicy korzystają z dowolnych telefonów podłączonych do centrali lub zewnętrznych
organizowane są na bieżąco, w danym momencie można zaplanować spotkanie jednorazowe lub wielokrotne
nielimitowana liczba konferencji nielimitowana liczba konferencji i pokojów konferencyjnych
dostępne w serwerach Libra i Proxima oraz centralach Prima dostępne w serwerach Libra i Proxima
bezpłatne, standardowa funkcjonalność centrali jednorazowe, bezterminowe licencje na łączną liczbę uczestników

Telekonferencje w standardzie

We wszystkich systemach (Prima, Proxima, Libra) są dostępne w standardzie następujące telekonferencje:

 • do 8 uczestników wewnętrznych centrali wywoływanych pojedynczo
 • 1 uczestnik spoza centrali + do 7 uczestników wewnętrznych centrali
 • 2 uczestników spoza centrali + 1 uczestnik wewnętrzny centrali
 • typu okólnik (do 8 uczestników wewnętrznych centrali wywoływanych przez numer Grupy Wspólnego Wywołania).

Telekonferencje dostępne jako standardowa funkcjonalność central są oferowane bez dodatkowych opłat czy licencji. Użytkowników wewnętrznych do takiej telekonferencji dołącza się przez wywołanie ich numeru i – po uzyskaniu połączenia – przez wybranie odpowiedniego kodu funkcji w centrali (domyślnego *7 lub zdefiniowanego przez administratora centrali). Mogą być potrzebne odpowiednie uprawnienia użytkownika.

Pobierz PDF z listą domyślnych kodów funkcji w serwerze Proxima/Libra.

Pokój jednorazowy

Warto skorzystać z pokoi jednorazowych, jeśli:

 • chcesz zwołać jednorazowe spotkanie grupy osób,
 • do konferencji chcesz zaprosić zarówno pracowników wewnątrz firmy, jak i osoby spoza niej,
 • nie chcesz, aby uczestnicy konferencji rozmawiali bez twojego udziału.

 

Jak korzystać z jednorazowego pokoju do telekonferencji?

 1. Organizator konferencji zakłada za pomocą telefonu w centrali pokój jednorazowy i udostępnia jego numer i kod PIN zaproszonym uczestnikom. Decyduje też, jak długo pokój będzie aktywny (domyślnie 7 dni, max. 90 dni) do przeprowadzenia telekonferencji.
 2. Uczestnicy dzwonią na podany numer centrali i podają otrzymany kod PIN. Słyszą automatyczny komunikat z prośbą o oczekiwanie. Telekonferencja rozpoczyna się w momencie dołączenia do niej organizatora – wszyscy uczestnicy słyszą się nawzajem.
 3. Telekonferencja kończy się w momencie rozłączenia się przez organizatora, pozostali uczestnicy zostają również rozłączeni, a wirtualny pokój konferencyjny – usunięty.

 

Zobacz na rysunku, jak korzystać z jednorazowego pokoju telekonferencyjnego (lub pobierz PDF z rysunkami).

 

pokoje_jednoraz

Pokój wielokrotny

Pokoje wielokrotne przydadzą się, gdy:

 • chcesz organizować okresowe spotkania osób niemogących spotkać się osobiście,
 • do konferencji chcesz zaprosić zarówno pracowników wewnątrz firmy, jak i osoby spoza niej,
 • chcesz, aby uczestnicy mogli dołączać do konferencji w dowolnym momencie, opuszczać spotkanie i do niego powracać,
 • nie ma potrzeby, by przy ponownym wejściu do pokoju konferencyjnego uczestnicy podawali kod PIN,
 • jako organizator konferencji nie chcesz / nie musisz uczestniczyć osobiście we wszystkich spotkaniach.

 

Jak korzystać z wielokrotnego pokoju do telekonferencji?

 1. Organizator konferencji zakłada za pomocą telefonu w centrali pokój wielokrotny i udostępnia jego numer i kod PIN zaproszonym uczestnikom.
 2. Uczestnicy dzwonią na podany numer centrali i podają otrzymany kod PIN. Słyszą automatyczny komunikat z prośbą o oczekiwanie. Telekonferencja rozpoczyna się w momencie dołączenia przynajmniej dwóch osób. Organizator nie musi w niej brać udziału, wszyscy dołączający uczestnicy słyszą się nawzajem. Uczestnicy mogą opuszczać konferencję i do niej powracać.
 3. Telekonferencja kończy się w momencie rozłączenia się ostatniego uczestnika. Wielokrotny pokój konferencyjny pozostaje dostępny dla osób mających do niego numer i kod PIN. Jest aktywny przez czas ustalony przez jego założyciela (domyślnie 7 dni, max do 90 dni). 

 

Zobacz na rysunku, jak korzystać z wielokrotnego pokoju telekonferencyjnego (lub pobierz PDF z rysunkami).

 

pokoje_wielokrotne

Liczba uczestników telekonferencji w pokojach

Serwer PBX max. liczba jednoczesnych uczestników telekonferencji we wszystkich pokojach (liczba licencji)
Libra / Proxima plus 10, 20, 30 lub 40 uczestników. Zapytaj, jeśli potrzebujesz więcej.
Proxima 10 lub 20 uczestników

Nasze funkcjonalności

Zobacz wszystkie funcjonalności
centrale
Sieciowanie

Sieciowanie

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Multi Phone

Multi Phone

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Inteligentna dystrybucja

Inteligentna dystrybucja

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Kolejkowanie połączeń

Kolejkowanie połączeń

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Nagrywanie rozmów

Nagrywanie rozmów

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Wideorozmowy

Wideorozmowy

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Dowolność połączeń

Dowolność połączeń

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Poczta głosowa

Poczta głosowa

Sprawdź funkcjonalność
centrale
Licencje tymczasowe

Licencje tymczasowe

Sprawdź funkcjonalność

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, jaką centralę, urządzenia lub oprogramowanie wybrać? Porozmawiajmy – doradzimy, wyjaśnimy Partnerzy Platan i Autoryzowani Instalatorzy to sieć współpracujących z nami firm. Odwiedzą miejsce planowanej inwestycji, dopasują najlepsze rozwiązanie, zaoferują je w cenach producenta, zainstalują, zaprogramują, przeszkolą użytkowników i będą opiekować się systemem telekomunikacyjnym na miejscu.

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży

Znajdź instalatora w pobliżu swojej lokalizacji.

Gdzie kupić?