Platan.pl / Audio / Rozwiązania / Systemy zgodne z IPI-6

Systemy zgodne z IPI-6

Systemy dla CSDIP zgodne z IPI-6

Zaprojektowane i dostarczane przez PLATAN elementy megafonowej sieci rozgłoszeniowej przeznaczone są do instalowania w ramach Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP) wdrażanego przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mają na celu zapewnienie efektywnego ekonomicznie sposobu przekazywania dynamicznej informacji o wykonaniu rozkładu jazdy pociągów na stacjach i przystankach osobowych.

Celem stworzenia Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest zapewnienie podróżnym pełnej, zautomatyzowanej informacji pasażerskiej, wzbogaconej o takie elementy, jak: komunikaty o opóźnieniach, zmianach toru lub peronu, odwołaniach lub zmianach tras pociągów. CSDIP obejmuje stacje wszystkich kategorii, również niewielkie przystanki osobowe, bez stałej obsługi.

Elementy sieci rozgłoszeniowej zaprojektowane i dostarczane przez PLATAN charakteryzują się najwyższą jakością, trwałością i niezawodnością. Wszystkie produkty przeznaczone do pracy w ramach CSDIP spełniają wytyczne IPI-6 firmy PKP PLK – zarządcy narodowej sieci linii kolejowych. Spełnienie tych wymogów potwierdzają pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane jednostki badawcze. 

Elementy megafonowej sieci rozgłoszeniowej PLATAN są opracowywane od początku w ścisłej współpracy z zarządcą sieci kolejowej. Firma PLATAN brała udział w opracowywaniu protokołu komunikacyjnego CSDIP oraz w realizacjach nagłośnienia na stacjach pilotażowych dla systemu CSDIP – w Jeleniej Górze i Zielonej Górze. Zdobyte doświadczenia przełożyły się na kolejne wdrożenia na stacjach sukcesywnie obejmowanych przez CSDIP.

Elementy megafonowej sieci rozgłoszeniowej Platan
Schemat organizacji Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej CSDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP) firmy PKP PLK S.A. ma architekturę centralną z dwiema lokalizacjami serwerów aplikacji – podstawową w Sosnowcu oraz zapasową w Warszawie (patrz schemat). 

Komunikaty pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym jest CASDIP – Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, a drugim LCS – lokalne centra sterowania ruchem. Komunikaty głosowe są generowane automatycznie przez system CSDIP na podstawie aktualnego rozkładu jazdy pociągów, zgodnie z ustalonymi schematami zapowiedzi. Mogą też być tworzone na bieżąco przez operatora z wykorzystaniem bibliotek syntezatora mowy Text to Speech. Przekazywane są następnie na stacje i przystanki osobowe, gdzie trafiają do systemu wizualnej i megafonowej informacji pasażerskiej.

 

Zobacz rozwiązania Platan dla CSDIP

Korzyści wdrożenia CSDIP

Wdrożenie Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej bezpośrednio i znacząco przyczyni się do:

  • zwiększenia ogólnej sprawności eksploatacyjnej systemów informacji pasażerskiej,
  • wyeliminowania wykorzystywanych obecnie awaryjnych, będących w złym stanie technicznym urządzeń informacji pasażerskiej,
  • zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych,
  • przygotowania szybkiej i zorganizowanej ewakuacji ludności w sytuacjach zagrożenia,
  • zapobiegania i/lub reagowania na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty sabotażu i itp.

Sieć rozgłoszeniowa Platan zgodna z IPI-6 w ramach CSDIP

Automatycznie wygenerowane komunikaty informacji pasażerskiej z CASDIP są przesyłane strumieniowo za pomocą protokołu CSDIP do kontrolerów (dekoderów) audio IP. Zadaniem kontrolera PLA-NET jest dekodowanie i konwersja strumienia audio i przekazanie go do wzmacniaczy audio PLA-AMP za pomocą interfejsu PLA-LINK. Wzmacniacze PLA-AMP zasilają linie głośnikowe różnego typu w obszarach wygłaszania komunikatów. Pozwalają także na monitorowanie pracy linii głośnikowych i sprawniejsze zarządzanie systemem nagłaśniania. 

Poza automatycznie generowaną informacją o rozkładzie jazdy informacje dowolnego typu mogą być przekazane bezpośrednio z pulpitu mikrofonowego znajdującego się w LCS, nastawni dysponującej lub innym punkcie wygłaszania komunikatów. Jeśli dyspozytor nie chce wygłaszać komunikatów osobiście, może skorzystać z syntezatora mowy Text-to-Speech, który wygeneruje komunikat na podstawie napisanej wiadomości – brzmiący identycznie jak komunikaty z CSDIP.

Natężenie dźwięku komunikatów informacji pasażerskiej może być dostosowywane do hałasu panującego w danym momencie na stacji. Mierzeniem jego poziomu zajmują się czujniki szumu otoczenia PLA-ANS, przekazujące wyniki pomiarów do kontrolerów PLA-NET. Wjazd na peron pociągu i opuszczenie przez niego stacji monitorują czujniki ruchu pociągów PLA-TMS, które przesyłają dane bezpośrednio do serwera CSDIP. Z kolejowym serwerem czasu NTP są natomiast zsynchronizowane zegary peronowe, które na dobrze widocznych dwustronnych tarczach informują podróżnych o aktualnym czasie.

Urządzenia megafonowej sieci rozgłoszeniowej firmy PLATAN są przeznaczone do stacji kolejowych wszystkich kategorii.  Wybór urządzeń wymaganych na danej stacji kolejowej zależy od jej kategorii. Przykładowo na stacjach kategorii A–C niezbędne są czujniki szumu otoczenia PLA-ANS. Stacje kategorii A, B+ i C+ muszą być ponadto dostosowane do odtwarzania muzyki w szerszym paśmie akustycznym, wymagają więc użycia kolumn głośnikowych PLA-62 i PLA-122. Na stacjach niższych kategorii dozwolone są prostsze i tańsze głośniki tubowe

Wykorzystanie technologii IP pozwala na integrację megafonowej sieci rozgłoszeniowej Platan z innymi systemami informacji pasażerskiej stosowanymi w danym obiekcie kolejowym.

Rozwiązania PLATAN zgodne z IPI-6 (CSDIP)

Co zyskujesz z nagłośnieniem PLATAN w CSDIP

Usługa T2S (Text-to-Speech)

Automatyczna informacja

Komunikaty informacji pasażerskiej generowane automatycznie na podstawie aktualnego rozkładu jazdy z serwera CASDIP.

Precyzyjne dopasowanie

Idealne dopasowanie

Projekt nagłośnienia na podstawie analizy akustycznej – optymalne dopasowanie do warunków otoczenia i kategorii obiektu.

siec-ip

Technologia IP

Wykorzystanie kolejowej sieci światłowodów to bezpieczeństwo, szybkość transmisji danych i łatwość włączenia stacji w CSDIP.

Skalowalność systemu

Element krajowej sieci

Spójna, aktualna, dobrze zrozumiała informacja pasażerska na stacjach i przystankach włączanych do systemu CSDIP.

Interwencyjne komunikaty

Zmiany i interwencja

Interwencyjne komunikaty z syntezatora mowy lub wygłaszane przez pulpit mikrofonowy IP w LCS, nastawni dysponującej lub innym punkcie.

Doskonała jakość i zrozumiałość mowy

Doskonała zrozumiałość

Współczynnik zrozumiałości mowy SPI na poziomie 0,7 oznacza doskonałą jakość i klarowność rozgłaszanych komunikatów.

Szeroki wachlarz

Szeroki wybór

Szeroka gama produktów zgodnych z IPI-6 do stworzenia systemu informacji pasażerskiej odpowiadającego potrzebom danego obiektu.

Wiele języków

Wiele języków

Zgodne z IPI-6 schematy komunikatów informacji pasażerskiej po polsku i angielsku. Możliwość dodania innego języka.

Jakie wsparcie projektowe otrzymujesz

1

Analiza

Przygotowujemy precyzyjną analizę akustyczną obiektów na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

2

Dobór urządzeń

Projektujemy system nagłośnienia. Pomagamy dobrać jego elementy: dekodery, wzmacniacze, głośniki, pulpity mikrofonowe, czujniki szumu, szafy, okablowanie.

3

Uruchomienie

Uruchamiamy i konfigurujemy system w ramach CSDIP, ustawiamy poziomy głośności, przygotowujemy dostęp zdalny, szkolimy użytkowników.

4

Pomiary

Robimy pomiary powykonawcze, weryfikujemy poprawność realizacji projektu oraz instalacji kablowej i nagłośnieniowej. Wprowadzamy ewentualne korekty.

Pobierz folder

Kliknij, aby pobrać folder opisujący megafonową sieć rozgłoszeniową Platan.
Pobierz folder

Powiązane produkty

Zobacz wszystkie produkty
Dekoder PLA-NET

Dekoder PLA-NET

Dekodery PLA-NET odbierają strumień audio komunikatów głosowych z lokalnego serwera zapowiedzi, dekodują go i przesyłają do wzmacniaczy PLA-AMP. Kontrolery audio dostępne są w dwóch typach w zależności od kategorii stacji. Zgodne z IPI-6.
Wzmacniacze PLA-AMP

Wzmacniacze PLA-AMP

Wzmacniacze PLA-AMP dostarczają do głośników sygnał o różnych mocach, z zachowaniem wysokiego poziomu zrozumiałości mowy. Połączone z kontrolerami audio za pomocą interfejsu PLA-LINK. Monitorują linie głośnikowe. Zgodne z IPI-6.
Głośniki serii PLA

Głośniki serii PLA

Szeroka gama głośników: kolumny różnej mocy i wielkości, tuby i projektory. Rodzaje głośników dobiera się w zależności od charakterystyki akustycznej planowanej strefy nagłośnienia. Zgodne z IPI-6
Czujniki PLA-ANS

Czujniki PLA-ANS

Czujnik szumu otoczenia PLA-ANS dostosowuje poziom głośności komunikatów wygłaszanych przez głośniki serii PLA do bieżących warunków zewnętrznych. Wymagane na stacjach wyższych kategorii. Zgodne z IPI-6.
Pulpity mikrofonowe IP

Pulpity mikrofonowe IP

Wykorzystywane głównie jako uzupełnienie automatycznej informacji pasażerskiej – do interwencyjnego, bezpośredniego wygłaszania komunikatów z centrum zarządzania, nastawni dysponującej lub innego miejsca. Jedno- lub wielostrefowe. Zgodne z IPI-6.
Czujnik ruchu PLA-TMS

Czujnik ruchu PLA-TMS

Czujniki ruchu pociągów PLA-TMS z podwójnym systemem detekcji identyfikują pociągi poruszające się przy krawędzi peronu. Informacje o wjeździe i wyjeździe pociągu są przesyłane bezpośrednio do serwera CSDIP. Zgodne z IPI-6.
audio
Lokalny serwer zapowiedzi

Lokalny serwer zapowiedzi

Sprawdź rozwiązanie

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do składania zapytań na systemy audio. Nie tylko dla obiektów kolejowych.

Zapytaj o produkt