Platan.pl / Centrale / Rozwiązania / Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Potrzeby jednostek systemu ochrony zdrowia

Jeśli potrzebujesz:

 • obsługiwać sprawnie nawet wiele jednoczesnych telefonów od pacjentów zgłaszających się do przychodni czy oddziału ratunkowego;
 • ustawić w telefoniczną kolejkę osoby, których nie można aktualnie obsłużyć;
 • ze względów bezpieczeństwa nagrywać wszystkie połączenia przychodzące, informować dzwoniących o tym fakcie, archiwizować nagrania i mieć do nich dostęp w celu analizy zgłoszeń;
 • świadczyć usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (zgodnie z wymogami określonymi przez ministra zdrowia i prezesa NFZ niezbędne jest m.in. posiadanie systemu rejestrującego przychodzące rozmowy telefoniczne oraz przynajmniej jednego telefonu stacjonarnego);
 • znać numery telefonów dzwoniących pacjentów i łączyć je z bazami danych oraz używanymi aplikacjami;
 • stosować różne typy łączy, aby zagwarantować stabilną i pewną łączność;
 • móc zawsze zadzwonić, nawet gdy w tym czasie wiele osób dzwoni do przychodni;
 • rozmawiać za darmo w ramach obiektów zlokalizowanych w różnych budynkach (przychodni, oddziałów szpitala, poradni przyszpitalnych, apteki), korzystając z dowolnego typu aparatów;
 • minimalizować wydatki ponoszone na łączność telefoniczną;
 • dbać o pacjentów, a jednocześnie ograniczać ryzyko niestawienia się pacjenta na umówioną wizytę lekarską – przez wysyłkę wiadomości SMS z przypomnieniem;
 • zapewnić telefony i prowadzenie rozmów lekarzom w gabinetach, pacjentom na oddziałach szpitalnych, pensjonariuszom w domach opieki czy kuracjuszom w sanatoriach;

Co możesz dzięki centralom Platan?

Zobacz, jak zaspokoisz te potrzeby:

 • dobierasz system łączności telefonicznej dowolnej wielkości, dopasowanej do Twoich potrzeb – czy  potrzebna jest niewielka centralka dla małej przychodni z paroma gabinetami lekarskimi, czy dla rozbudowanego szpitala, liczącego kilka oddziałów, przychodnie, laboratoria itp., mieszczące się w różnych budynkach i lokalizacjach; 
 • nagrywasz wszystkie rozmowy przychodzące, sięgasz do nich np. w razie potrzeby przeanalizowania zgłoszenia;
 • obsługujesz wiele połączeń dzwoniących pacjentów, korzystając z Inteligentnej Dystrybucji Ruchu i automatycznego kierowania dzwoniących do wybranych poradni w ramach centrum medycznego (Zobacz przykład obsługi ruchu telefonicznego);
 • kolejkujesz połączenia przy dużym natężeniu ruchu – dzwoniący pacjenci są informowani o miejscu w kolejce oraz przewidywanym czasie oczekiwania na połączenie. Do każdej poradni możesz ustawić osobną kolejkę;
 • masz informacje o numerze osoby dzwoniącej, z możliwością jego przypisania do danej osoby w bazie danych;
 • wybierasz numery telefonów pacjentów z komputerowych baz danych, np. programu Platan CTI, Platan Call Monitor lub innych aplikacji medycznych;
 • wysyłasz za pomocą komputera wiadomości SMS, np. z przypomnieniem o zbliżającej się wizycie lekarskiej;
 • pracownicy przychodni lub szpitala rozmawiają za darmo między jednostkami pracującymi w ramach jednego systemu, np. rozproszonych budynkach szpitala;
 • dzięki zaawansowanym statystykom ruchu telefonicznego optymalizujesz liczbę osób odbierających połączenia w poszczególnych oddziałach czy poradniach oraz monitorujesz czas pracy i wykonywanych połączeń wychodzących;
 • oszczędzisz znaczne kwoty na pozostałych połączeniach wychodzących dzięki telefonii internetowej (Platan SIP trunk);
 • zapewnisz łączność telefoniczną w gabinetach lekarskich przychodni, ale również kuracjuszom w sanatoriach, pensjonariuszom domów opieki czy pacjentom oddziałów szpitalnych;
 • numery wewnętrzne lub ich końcówki mogą być zgodne z numeracją gabinetów, pokoi czy sal;
 • jeśli budżet nie pozwala na zakup systemu teleinformatycznego, skorzystaj z oferty zakupu w abonamencie dowolnego systemu Platan wraz z wielokanałowymi łączami SIP trunk. To pozwala rozłożyć inwestycję w czasie.

Obsługa ruchu telefonicznego w szpitalu

Przykład obsługi telefonicznego ruchu przychodzącego w szpitalu lub centrum medycznym wykorzystującym systemy PBX Platan. 

Dzwoniący uzyskuje połączenie z danym oddziałem, poradnią czy dyżurką przez:

 • wybranie bezpośredniego numeru,
 • wybranie ogólnego numeru szpitala i połączenie przez pracownika łączącego z daną osobą,
 • samodzielny wybór opcji w systemie zapowiedzi głosowych (IVR).

Ponadto:

 • dodaj kolejkowanie dzwoniących tam, gdzie jest szczególnie duży ruch. Dzięki temu w razie zajętości poczekają na połączenie bez ponownego wybierania numeru. Informuj oczekujących na połączenie o ich pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania.
 • w razie potrzeby włączaj nagrywanie na dowolnym poziomie zapowiedzi i poinformuj o nagrywaniu dzwoniących.
Schemat organizacji ruchu telefonicznego w szpitalu

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, jaką centralę, urządzenia lub oprogramowanie wybrać? Porozmawiajmy – doradzimy, wyjaśnimy Partnerzy Platan i Autoryzowani Instalatorzy to sieć współpracujących z nami firm. Odwiedzą miejsce planowanej inwestycji, dopasują najlepsze rozwiązanie, zaoferują je w cenach producenta, zainstalują, zaprogramują, przeszkolą użytkowników i będą opiekować się systemem telekomunikacyjnym na miejscu.

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży

Znajdź instalatora w pobliżu swojej lokalizacji.

Gdzie kupić?