Polityka bezpieczeństwa

PLATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w celu ciągłego doskonalenia produkowanych wyrobów oraz realizowanych usług wdraża do stosowania w Spółce niniejszą Politykę bezpieczeństwa technicznego.

Deklarujemy, że:

  • wszystkie procesy w Spółce są realizowane w warunkach nadzorowanych, zgodnych z wymaganiami prawnymi, normatywnymi, a także zgodnych z wymaganiami Klienta;
  • wszyscy pracownicy Spółki są świadomi, że wykonywane przez nich zadania wpływają na bezpieczeństwo techniczne wyrobu oraz że są za ten wyrób odpowiedzialni.

Aby uzyskać przedstawione założenia, Zarząd Spółki ustanawia następujące cele bezpieczeństwa:

  • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo wyrobu i użytkowania.
  • Zwiększenie niezawodności produkowanych systemów.
  • Ciągłe doskonalenie poziomu bezpieczeństwa realizowanych procesów.
  • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji dostawców.

Deklarujemy, że niniejsza Polityka bezpieczeństwa technicznego jest elementem strategii funkcjonowania Spółki oraz że jej założenia są okresowo sprawdzane i weryfikowane. Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja tej polityki przyczyni się do zwiększenia zadowolenia obecnych Klientów oraz – dzięki naszej odpowiedzialnej postawie – pozwoli pozyskać nowych. Mamy nadzieję, że zaowocuje to umocnieniem pozycji rynkowej i ekonomicznej Spółki.

Sopot, 26 lutego 2021