Platan.pl / Centrale / Oprogramowanie / Platan Agent

Platan Agent

Platan Agent – odsłuchaj nagrania

Oprogramowanie serii Platan Agent służy do przeglądania i odsłuchiwania rozmów nagranych w systemach Platan oraz do zarządzania plikami nagrań. Tworzą je dwa odrębne programy:

  • Platan Agent 003 – do obsługi rozmów nagranych w serwerach PBX Proxima i Libra
  • Platan Agent 001 – do obsługi rozmów nagranych w centralach Prima i Prima nano.

 

Czytaj więcej o nagrywaniu rozmów
Agenci z licencją na nagrywanie

Specyfikacja programów Agent 003 i Agent 001

Specyfikacja Agent 003 Agent 001
Źródło nagrań Serwery PBX Proxima i Libra Centrale Prima i Prima nano
Tryb pracy Klient–serwer Jednostanowiskowe
Instalacja Serwer Agenta 003 na Serwerze Aplikacji Platan lub własnym komputerze, dostęp dla użytkowników przez przeglądarkę internetową Instalowany na komputerach użytkowników
Typy kont Administrator, Archiwizator, Nadzorca, Klient Administrator, Użytkownik
Uprawnienia Administratora Konfiguracja serwera, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, bez możliwości odsłuchiwania rozmów; ustawianie powiadomień serwisowych i automatycznego kasowania nagrań po danym czasie (1–60 miesięcy, zgodnie z RODO) Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami; przegląd, odsłuchiwanie i kasowanie rozmów; ustawianie automatycznego kasowania nagrań po danym czasie (1–60 miesięcy zgodnie z RODO); nagrywanie i wgrywanie do centrali zapowiedzi słownych; import nagrań z karty SD; eksport nagrań jako pliki wave
Uprawnienia Archiwizatora Przeglądanie i odsłuchiwanie wszystkich nagrań (bez możliwości kasowania), współpraca z programem Platan Archiwizator (do archiwizacji nagrań z jednej lub więcej lokalizacji na wskazanym dysku sieciowym) Nie dotyczy
Uprawnienia Nadzorcy Przeglądanie i odsłuchiwanie nagrań wskazanych użytkowników, opcjonalnie zapis nagrań na dysk lokalny. Brak możliwości kasowania nagrań na serwerze Nie ma Nadzorcy, ale Użytkownik może mieć również uprawnienia do przeglądania, odsłuchu i kasowania wszystkich nagrań
Uprawnienia Klienta / Użytkownika Przeglądanie i odsłuchiwanie nagranych rozmów jednego użytkownika (np. swoich); opcjonalnie zapis na dysku lokalnym. Brak możliwości kasowania nagrań na serwerze Przeglądanie, odsłuchiwanie i kasowanie nagranych rozmów jednego użytkownika (np. swoich); eksport nagrań jako pliki wave
Licencje Pakiet startowy licencji na dwa kanały nagrywania zawiera po jednej licencji na Administratora i Nadzorcę. Dodatkowe licencje na kanały nagrywania w serwerze PBX i poszczególne typy kont Program w cenie centrali, bez licencji na użytkowników. Licencje na kanały nagrywania w centrali
Opcje filtrowania rozmów Data i czas (od do), długość, dowolna fraza, typ (miejskie, wewnętrzne, wszystkie), numery wewnętrzne Data i czas (od do), numer wywołujący, numer wywoływany
Opisy numerów Z Platan Contacts lub książki globalnej serwerów PBX Tworzone lokalnie przez Administratora i/lub Użytkowników z możliwością eksportu/importu książki

Do pobrania – Agent 001

Kliknij, aby pobrać oprogramowanie Agent 001 do central Prima i Prima nano.
Pobierz plik instalacyjny Agent 001

Do pobrania – Agent 003

Kliknij, aby pobrać oprogramowanie Agent 003 do serwerów PBX Proxima, Proxima plus i Libra
Pobierz plik instalacyjny Agent 003

Do pobrania – Archiwizator

Kliknij, aby pobrać oprogramowanie Archiwizator do archiwizacji nagrań z serwerów PBX Proxima, Proxima plus i Libra, bram Gateway REC oraz programu Agent 003.
Pobierz plik instalacyjny Archiwizator
centrale
Platan Call Monitor

Platan Call Monitor

Sprawdź oprogramowanie
centrale
Platan Contacts

Platan Contacts

Sprawdź oprogramowanie
centrale
Platan Click2Call

Platan Click2Call

Sprawdź oprogramowanie

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, jaką centralę, urządzenia lub oprogramowanie wybrać? Porozmawiajmy – doradzimy, wyjaśnimy Partnerzy Platan i Autoryzowani Instalatorzy to sieć współpracujących z nami firm. Odwiedzą miejsce planowanej inwestycji, dopasują najlepsze rozwiązanie, zaoferują je w cenach producenta, zainstalują, zaprogramują, przeszkolą użytkowników i będą opiekować się systemem telekomunikacyjnym na miejscu.

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży

Znajdź instalatora w pobliżu swojej lokalizacji.

Gdzie kupić?