Polityka jakości

PLATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oferuje zaawansowane technologicznie urządzenia elektroniczne własnej produkcji, oparte na efektach prac badawczo-rozwojowych naszych konstruktorów.

Wszystkie procesy: projektowania, produkcji, dystrybucji i serwisu podporządkowane są nadrzędnemu celowi – zapewnieniu jak najwyższej satysfakcji klientów z posiadania i użytkowania naszych wyrobów.

Osiągamy to poprzez:

  • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów,
  • ciągłe doskonalenie produktów poprzez innowacje technologiczne,
  • utrzymanie wysokiej jakości procesów produkcji i dostarczania wyrobu,
  • ciągłe doskonalenie zasobów zarówno ludzkich, jak i technicznych,
  • wsparcie techniczne i szkolenia dla sieci dystrybucji i instalatorów,
  • dostarczanie klientom wyrobów wolnych od wad produkcyjnych oraz poprzez zapobieganie awariom w trakcie eksploatacji,
  • utrzymanie wysokiej wartości posprzedażnej poprzez dostępność aktualizacji oprogramowania i serwisu produktów Platan.

Zobowiązujemy się do:

  • spełniania wymagań normy ISO/TS 22163:2017 (IRIS) oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
  • upowszechniania wśród pracowników znaczenia spełniania wymagań Klienta, jak też przestrzegania wymagań prawnych,
  • zapewniania warunków dla zrównoważonego długofalowego rozwoju organizacji.

Cele i zadania jakości dla odpowiednich komórek przedsiębiorstwa są ustanawiane, przeglądane i rozliczane podczas okresowych przeglądów systemu zarządzania.