Platan.pl / VoIP / Blog / Jak skonfigurować SIP trunk w serwerach Platan?

Jak skonfigurować SIP trunk w serwerach Platan?

VOIP | Data publikacji: 25.10.2017 | Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024
Wielokanałowe łącze Platan SIP trunk

Jak skonfigurować SIP trunk w serwerach Platan?

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy usługę SIP trunk: Usługa SIP trunk – co to jest i czy warto? Kontynuując temat – tym razem napiszemy krok po kroku, jak skonfigurować SIP trunk w IP PBX Serverze Proxima / Proxima plus, PBX Serverze Libra oraz centralach IP PBX Prima / Prima nano / Prima mini.

Konfigurację usługi SIP trunk omówimy na przykładzie trzech operatorów VoIP: Platan, Netia oraz UPC, uwzględnimy konta z rejestracją oraz bez niej.

 

Wymagania sprzętowe central

Aby uruchomić usługę SIP trunksystemach telekomunikacyjnych Platan, niezbędne jest wykupienie licencji na kanały VoIP. Liczba wymaganych kanałów VoIP zależy od liczby jednoczesnych połączeń, jaką chcemy wykonywać w usłudze, oraz od tego, z jakich telefonów będziemy korzystać.

Jeżeli używasz telefonów VoIP, to również dla nich musisz zapewnić odpowiednią liczbę licencji na kanały VoIP. Przykładowo: jeśli mamy SIP trunk 3-kanałowy i chcemy zapewnić jednoczesną łączność dla 3 telefonów IP, w serwerze lub centrali Platan będziemy potrzebować licencji na 6 kanałów VoIP.

W ofercie Platan SIP trunk są dostępne: 3 kanały, 10 kanałów, 20 kanałów oraz 30 kanałów. Z kolei w systemach telekomunikacyjnych Platan możemy uruchomić następujące liczby kanałów VoIP:

System

Liczba kanałów VoIP 
w standardzie dla kodeka G.711

Maks. liczba kanałów VoIP 
na procesorze dla kodeka G.711

Maks. liczba kanałów VoIP 
z kartą VoIP64
dla kodeka G.711

Libra

0

10*

384**

Proxima plus

0

0

256

Proxima

0

10

74

Prima 

4

8

n/d

Prima nano

0

8

n/d

Prima mini

0

8

n/d

* dla sterownika 1 oraz 2; dla wyższych sterowników do obsługi kanałów VoIP jest wymagana karta VoIP64,
**  w zależności od liczby jednostek PBX Servera Libra.

Dodatkowo należy sprawdzić obciążenie i przepustowość aktualnie wykorzystywanego łącza dostępu do sieci internet. Jedna rozmowa wymaga przepustowości około 100 kbit/s zarówno dla pobierania danych (download), jak i wysyłania (upload). W zależności od planowanego natężenia ruchu telefonicznego należy zwiększyć przepustowość łącza lub przeznaczyć niezależne łącze internetowe dla usługi SIP trunk. Jest to rozwiązanie zalecane szczególnie dla usług 20- i 30-kanałowych.

Aby zabezpieczyć system przed próbami ataków hackerskich, podłączmy system telekomunikacyjny za routerem (za NAT). O tym, dlaczego warto to robić, pisaliśmy w artykule 10 dobrych praktyk...

 

Przygotowanie serwerów Proxima i Libra

Serwery PBX Proxima, Libra rack, Proxima plus i Libra STD
Serwery PBX Proxima, Libra rack, Proxima plus i Libra STD

Przed przystąpieniem do konfiguracji usługi SIP trunk ustawiamy parametry sieciowe serwerów Proxima Libra. W serwerach robimy to w menu: Ustawienia wspólneUstawienia VoIP (Rys. 1).

Rys. 1. Ustawienia VoIP w serwerach Proxima i Libra.
Rys. 1. Ustawienia VoIP w serwerach Proxima i Libra.

W dolnej części okna znajduje się tabela z urządzeniami, które odpowiadają za komunikację VoIP w poszczególnych stosach VoIP serwera (dodawanie stosów VoIP oraz przechodzenie między nimi – zakładki w górnej części okna).

Stosy VoIP – funkcjonalność serwerów Platan umożliwiająca podpięcie do czterech niezależnych sieci LAN/WAN. Dzięki temu nie trzeba stosować zaawansowanych routerów i przekierowywać na nich portów. Stosy VoIP są wykorzystywane najczęściej wtedy, gdy dostęp do usługi SIP trunk odbywa się przez odrębną sieć LAN/WAN, a telefony VoIP pracują w innej sieci LAN/WAN.

Jeśli w systemie jest karta lub karty VoIP64, zalecam usunięcie ze stosów VoIP karty procesorowej (lokalizacja 1.16).

Dane ustawień parametrów sieciowych otrzymamy od administratora sieci. Do korzystania z usługi SIP trunk nie trzeba przekierowywać portów na routerach ani wpisywać publicznego adresu IP.

Kod licencyjny na odpowiednią liczbę kanałów VoIP wprowadzamy w menu: Administracja → Licencje (Rys. 2).

Rys. 2. Licencje w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra.
Rys. 2. Licencje w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra.

Przygotowanie central Prima

Centrale IP PBX Prima / Prima nano / Prima mini
Centrale IP PBX Prima / Prima nano / Prima mini

centralach IP Prima / Prima nano / Prima mini [od listopada 2023 r. obsługa VoIP jest dostępna także w Primie mini] również należy ustawić parametry sieciowe. W centralach serii Prima za obsługę transmisji VoIP odpowiada tylko procesor nie ma możliwości bezpośredniego podpięcia do niej dwóch niezależnych sieci. Ustawienia sieciowe wprowadzamy w menu: Administracja → Sieć (Rys. 3).

Rys. 3. Ustawienia sieciowe w centralach serii Prima
Rys. 3. Ustawienia sieciowe w centralach serii Prima

I również jak w serwerach Proxima Libra – dane ustawień parametrów sieciowych uzyskamy od administratora sieci. Do korzystania z usługi SIP trunk nie trzeba przekierowywać portów na routerach ani wpisywać publicznego adresu IP.

Licencje na kanały VoIP wprowadzamy w menu Administracja → Licencje (Rys. 4). 

Rys. 4. Licencje na kanały VoIP w centralach Prima
Rys. 4. Licencje na kanały VoIP w centralach Prima

Jak skonfigurować Platan SIP trunk w serwerach Platan

Po podpisaniu umowy na świadczenie usługi Platan SIP trunk otrzymamy dane do rejestracji usługi w systemie telekomunikacyjnym:

  • login – nazwę użytkownika,
  • domena (proxy) – adres serwera rejestracji,
  • hasło SIP.

Po wprowadzeniu danych otrzymanych od operatora logujemy się do panelu logowania usługi Platan SIP trunk (Rys. 5), w którym zobaczymy posiadane numery telefoniczne oraz szczegóły konta SIP, a także wygenerujemy nowe hasło dla usługi VoIP.
 

Rys. 5. Panel użytkownika usługi Platan SIP trunk (dla umów podpisanych przed 2023 r.
Rys. 5. Panel użytkownika usługi Platan SIP trunk (dla umów podpisanych przed 2023 r.

Wpisanie tych trzech parametrów (loginu, domeny i hasła SIP) wystarczy do uruchomienia usługi Platan SIP trunk w centralach i serwerach Platan.

Aby skonfigurować konto w IP PBX Serverze Proxima lub PBX Serverze Libra, przechodzimy do menu: Linie miejskie → Uprawnienia dodajemy nową linię VoIP. W ustawieniach szczegółowych linii wprowadzamy dane otrzymane do rejestracji konta (Rys. 6).

Rys. 6. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w serwerach PBX Proxima i Libra
Rys. 6. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w serwerach PBX Proxima i Libra

Po wprowadzeniu poprawnie danych do logowania oraz ustawień sieci pojawi się informacja o zalogowaniu konta VoIP (Status: OK 200). Gdyby wystąpiły kłopoty z zalogowaniem konta VoIP, pomocny może być artykuł Brak rejestracji VoIP – jak zdiagnozować przyczynę?

Dla central IP Prima postępujemy podobnie. Wprowadzamy dane do rejestracji w menu: Konfiguracja linii miejskich → Konta VoIP (Rys. 7).

Rys. 7. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w centralach Prima
Rys. 7. Konfiguracja linii miejskiej VoIP w centralach Prima

Po wprowadzeniu danych do rejestracji należy również sprawdzić, czy wybrane kodeki w centrali lub serwerze są zgodne z preferowanymi przez operatora VoIP. Kodeki wybieramy w menu Ustawienia wspólne →  Ustawienia VoIP (Proxima i Libra) lub Konfiguracja linii miejskich → Ustawienia VoIP (Prima).

Aby poprawnie kierować usługę Platan SIP trunk na numery MSN/DDI w serwerach i centralach Platan, numery wpisujemy z prefiksem krajowym 48 (np. 48585558800).

 

Jak skonfigurować SIP trunk operatora Netia w serwerach i centralach Platan

W przypadku usługi SIP trunk operatora Netia do rejestracji konta VoIP otrzymujemy:

  • adres serwera rejestracyjnego,
  • nazwę użytkownika (najczęściej w postaci NGxxxxxxxx),
  • hasło,
  • identyfikator (najczęściej mający postać: <numer główny>@<nazwa klienta>.integralnet.pl).

Aby skonfigurować konto SIP trunk Netii w serwerze PBX Proxima lub Libra, przechodzimy do menu: Linie miejskie → Uprawnienia dodajemy nową linię VoIP. W ustawieniach szczegółowych linii wprowadzamy dane otrzymane do rejestracji konta (Rys. 8).

Rys. 8. Jak skonfigurować SIP trunk Netii w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra
Rys. 8. Jak skonfigurować SIP trunk Netii w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra

Po wprowadzeniu poprawnie danych do logowania oraz ustawień sieci pojawi się informacja o zalogowaniu konta VoIP (Status: OK 200).

 

W centralach IP Prima dane wpisujemy w menu Konfiguracja linii miejskich → Konta VoIP (Rys. 9.). Wpisanie wartości Identyfikatora będzie możliwe po odznaczeniu opcji generuj automatycznie.

Rys. 9. Jak skonfigurować SIP trunk Netii w centralach IP Prima
Rys. 9. Jak skonfigurować SIP trunk Netii w centralach IP Prima

 

Jak skonfigurować SIP trunk operatora UPC w serwerach i centralach Platan

Jako kolejny przykład konfiguracji usługi SIP trunk w serwerach Platan wybrałem usługę dostarczaną przez firmę UPC. To usługa bez rejestracji.

Konto bez rejestracji oznacza, że do uruchomienia usługi operator nie prześle nam klasycznych danych, tj. loginu, hasła i adresu serwera rejestracji. Otrzymamy przydzielony nam publiczny adres IP (którym będziemy się prezentować u operatora) oraz adres IP serwera operatora lub jego domeny i czasami nazwę użytkownika.

 

To, jakie informacje otrzymamy, zależy od regionu, w którym UPC świadczy usługę. Rozważmy dwa przypadki:

1.  Otrzymujemy tylko adres IP serwera operatora

W takim przypadku przy konfiguracji linii miejskiej VoIP w serwerze PBX Proxima lub Libra otrzymany adres IP wprowadzamy w ustawieniach szczegółowych w polu Identyfikator. Aby to zrobić, odznaczamy wcześniej pole wyboru Ustaw identyfikator automatycznie (Rys. 10).
 

Rys. 10. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC – konto bez rejestracji).
Rys. 10. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC – konto bez rejestracji).

W centralach IP Prima  wypełniamy pole Identyfikator w menu Konfiguracja linii miejskich → Konta VoIP. Aby odblokować możliwość wpisania identyfikatora, odznaczamy pole wyboru generuj automatycznie (Rys. 11.).

Rys. 11. Jak skonfigurować SIP trunk bez rejestracji w centralach IP Prima, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC).
Rys. 11. Jak skonfigurować SIP trunk bez rejestracji w centralach IP Prima, jeśli otrzymaliśmy tylko adres IP serwera operatora (UPC).

2. Otrzymujemy adres IP serwera operatora oraz nazwę użytkownika

W  konfiguracji linii miejskiej VoIP w serwerze PBX Proxima lub Libra w ustawieniach szczegółowych wprowadzamy otrzymaną nazwę użytkowania i adres serwera operatora w polu Identyfikator  <nazwa użytkownika>@<adres IP serwera operatora> (Rys. 12).

Rys. 12. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).
Rys. 12. Jak skonfigurować SIP trunk, jeśli otrzymaliśmy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).

W opisanych powyżej przykładach konfiguracji kont bez rejestracji należy pamiętać, że dla tak skonfigurowanych usług nie otrzymamy informacji o poprawnej rejestracji konta (Status: OK 200). Jedyną metodą weryfikacji poprawnej konfiguracji jest zrealizowanie połączenia przychodzącego i wychodzącego.

W centralach IP Prima postępujemy analogicznie. W konfiguracji centrali uzupełniamy pole Użytkownik oraz wpisujemy ręcznie Identyfikator w postaci <nazwa użytkownika>@<adres IP serwera operatora> (Rys. 13.).

Rys. 13. Jak skonfigurować SIP trunk w centralach IP Prima, jeśli mamy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).
Rys. 13. Jak skonfigurować SIP trunk w centralach IP Prima, jeśli mamy adres IP serwera operatora i nazwę użytkownika (UPC – konto bez rejestracji).

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy krok po kroku, jak skonfigurować SIP trunk w systemach telekomunikacyjnych Platan. Zaczęliśmy od wymagań sprzętowych i licencyjnych, jakie trzeba spełniać, aby móc skorzystać z usługi SIP trunk. Następnie przedstawiliśmy ustawienia sieciowe w centralach serii Prima oraz w serwerach Proxima / Proxima plusLibra. Pokazaliśmy też, w którym miejscu w programie wpisuje się kod licencyjny na kanały VoIP.

Kolejne kroki to opis konfiguracji usług SIP trunk w serwerach Proxima i Libra na przykładzie Platan SIP trunk, Netii i UPC – w zależności od danych, jakie dostarczają operatorzy. Dla Platan SIP trunk oraz usługi firmy Netia była to konfiguracja kont wymagających rejestracji. W przypadku operatora UPC – konfiguracja konta bez rejestracji, które ten operator oferuje.

Dla uzupełnienia informacji o SIP trunku polecamy artykuł Usługa SIP trunk – co to jest i czy warto? Przypominamy też o stosowaniu zaleceń opisanych w artykule 10 dobrych praktyk w instalacji i konfiguracji systemów Platan, aby cieszyć się niezawodną łącznością usług SIP trunk w systemach Platan.

 

Pisał:
Tomasz Jaroszewski

Korektę zrobiła i trzy grosze dorzuciła:
Joanna Lewandowska

 

PS Jeśli spodobał Ci się ten wpis, pomóż nam go upowszechnić. Udostępnij w mediach społecznościowych, wyślij znajomym. Dziękujemy!

VoIP, SIP trunk, Libra, Proxima, Prima

Platan

Zobacz również

Zobacz wszystkie
Usługa SIP trunk – co to jest i czy warto?

05.10.2017

Usługa SIP trunk – co to jest i czy warto?

Czym jest usługa SIP trunk, jakie ma zalety i wady oraz kiedy warto z niej skorzystać? Co brać pod uwagę przy wyborze oferty i dostawcy oraz jak optymalnie dobrać wielkość SIP trunka do potrzeb danej firmy?

Przeczytaj
VoIP
Brak rejestracji VoIP – jak zdiagnozować przyczynę?

13.07.2017

Brak rejestracji VoIP – jak zdiagnozować przyczynę?

Jak zdiagnozować przyczynę braku rejestracji konta VoIP w serwerze Proxima lub Libra? Jak czytać logi z programu Wireshark do diagnostyki VoIP?

Przeczytaj
VoIP

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, jakie usługi VoIP wybrać? Chcesz skorzystać z centrali w abonamencie? Zadzwoń, napisz do nas – doradzimy, wyjaśnimy, pomożemy. Skorzystaj z pomocy integratorów VoIP blisko swojej lokalizacji – odwiedzą Twoją siedzibę, zaproponują najlepsze rozwiązanie, odpowiednio skonfigurują centralę do usług Platan VoIP.

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży

Znajdź integratora VoIP w pobliżu swojej lokalizacji

Gdzie kupić?