Ochrona zdrowia

Potrzeby jednostek systemu ochrony zdrowia

Jeśli chcesz:

 • obsługiwać sprawnie nawet wiele jednoczesnych telefonów od pacjentów zgłaszających się do przychodni czy oddziału ratunkowego
 • ustawić w telefoniczną kolejkę osoby, których nie można aktualnie obsłużyć
 • ze względów bezpieczeństwa nagrywać wszystkie połączenia przychodzące, informując dzwoniących o tym fakcie, z archiwizacją i dostępem do nagrań w celu analizy zgłoszeń
 • świadczyć usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (zgodnie z wymogami określonymi przez ministra zdrowia* i prezesa NFZ** niezbędne jest m.in. posiadanie systemu rejestrującego przychodzące rozmowy telefoniczne oraz przynajmniej jednego telefonu stacjonarnego)
 • znać numery telefonów dzwoniących pacjentów i łączyć je z bazami danych oraz używanymi aplikacjami
 • stosować różne typy łączy, aby zagwarantować stabilną i pewną łączność
 • móc zawsze zadzwonić, nawet gdy w tym czasie wiele osób dzwoni do przychodni
 • rozmawiać za darmo w ramach obiektów zlokalizowanych w różnych budynkach (przychodni, oddziałów szpitala, poradni przyszpitalnych, apteki), korzystając z dowolnego typu aparatów
 • ograniczyć wydatki ponoszone na łączność telefoniczną
 • na konkurencyjnym rynku usług medycznych dbać szczególnie o pacjentów, np. wysyłając wiadomości SMS z przypomnieniem o wizycie lekarskiej
 • zapewnić telefony i prowadzenie rozmów lekarzom w gabinetach, pacjentom na oddziałach szpitalnych, pensjonariuszom w domach opieki czy kuracjuszom w sanatoriach

centrale i serwery Platan spełnią Twoje oczekwiania. Zobacz proponowane rozwiązania.

 

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013.1248)
** Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r.

Co możesz dzięki centralom Platan

 • dobierasz system łączności telefonicznej dowolnej wielkości, dopasowanej do Twoich potrzeb - czy  potrzebna jest niewielka centralka dla małej przychodni z paroma gabinetami lekarskimi, czy dla rozbudowanego szpitala, liczącego kilka oddziałów, przychodnie, laboratoria itp., mieszczące się w różnych budynkach i lokalizacjach (Sprawdź, który system będzie odpowiedni do Twoich potrzeb)
 • nagrywasz wszystkie rozmowy przychodzące, sięgasz do nich np. w przypadku potrzeby przeanalizowania zgłoszenia
 • obsługujesz wiele połączeń dzwoniących pacjentów, korzystając z Inteligentnej Dystrybucji Ruchu i automatycznego kierowania dzwoniących do wybranych poradni w ramach centrum medycznego (Zobacz przykład obsługi ruchu telefonicznego)
 • kolejkujesz połączenia przy dużym natężeniu ruchu - dzwoniący pacjenci są informowani o miejscu w kolejce oraz przewidywanym czasie oczekiwania na połączenie. Do każdej poradni możesz ustawić osobną kolejkę
 • masz informacje o numerze osoby dzwoniącej, z możliwością jego przypisania do danej osoby w bazie danych
 • wybierasz numery telefonów pacjentów z komputerowych baz danych, np. programu Platan CTI, Naso CC lub innych aplikacji medycznych
 • wysyłasz przy pomocy komputera wiadomości SMS, np. z przypomnieniem o zbliżającej się wizycie lekarskiej
 • pracownicy przychodni lub szpitala rozmawiają za darmo między jednostkami pracującymi w ramach jednego systemu, np. rozproszonych budynkach szpitala
 • dzięki zaawansowanym statystykom ruchu telefonicznego optymalizujesz liczbę osób odbierających połączenia w poszczególnych oddziałach czy poradniach oraz monitorujesz czas pracy i wykonywanych połączeń wychodzących
 • oszczędzisz znaczne kwoty na pozostałych połączeniach wychodzących przy skorzystaniu z oferty rozmów internetowych (Platan SIP trunk)
 • zapewnisz łączność telefoniczną w gabinetach lekarskich przychodni, ale również kuracjuszom w sanatoriach, pensjonariuszom domów opieki czy pacjentom oddziałów szpitalnych
 • numery wewnętrzne lub ich końcówki są zgodne z numeracją gabinetów/pokoi/sal
 • jeśli budżet nie pozwala na zakup systemu teleinformatycznego, skorzystaj z oferty ratalnego zakupu dowolnego systemu Platan wraz z wielokanałowymi łączami SIP trunk. Zobacz, jakie wymierne oszczędności to może przynieść.

 

Zobacz, jakie przykładowe jednostki systemu ochrony zdrowia korzystają z systemów Platan

Przykład obsługi ruchu telefonicznego w szpitalu

Przykład obsługi telefonicznego ruchu przychodzącego w szpitalu lub centrum medycznym wykorzystującym systemy PBX Platan. Dzwoniący uzyskuje połączenie z danym oddziałem, poradnią czy dyżurką przez:

 • wybranie bezpośredniego numeru,
 • wybranie ogólnego numeru szpitala i poprzez operatora łączącego z daną osobą,
 • samodzielny wybór w systemie zapowiedzi głosowych (IVR).

Dodaj opcję kolejkowania dzwoniących tam, gdzie jest szczególnie duży ruch - dzięki temu będą mogli poczekać na połączenie bez konieczności ponownego wybierania numeru. Informuj oczekujących na połączenie o ich pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania.

Włączaj nagrywanie na dowolnym poziomie zapowiedzi i poinformuj o nagrywaniu dzwoniących.

Przykład organizacji ruchu telefonicznego w szpitalu z wykorzystaniem systemów Platan
Kliknij, aby powiększyć

drukuj drukuj