Taryfikacja

W przypadku centrali Prima, Prima nano i Prima mini rejestracja rozmów i ich przeglądanie dostępne są przez przeglądarkę internetową oraz programy Prima / nano/ mini Web Konfigurator. Taryfikacja odbywa się w module Grosik.

Rejestracja połączeń w centrali IP Prima i Prima mini
Rejestracja połączeń w centrali IP Prima, Prima nano i Prima mini

W PBX Serverze Libra oraz w IP PBX Serverze Proxima i Proxima plus taryfikacja odbywa się w module Grosik. Dodatkowo w Strefie Użytkownika każdy ma dostęp online do historii swoich przeprowadzonych rozmów.

Libra Web i aplikacja Grosik
Libra Web i moduł taryfikacyjny Grosik

Wraz z modułem taryfikacji Grosik dostarczamy taryfikatory opracowane dla następujących operatorów: Orange, Dialog, Netia. Z uwagi na częste zmiany polityki cenowej przez operatorów prosimy je traktować jako dane przykładowe.

drukuj drukuj