Programy hotelowe

Centrale w hotelach

Centrale abonenckie są nieodzownym elementem wyposażenia hoteli i pensjonatów. Zapewniają bezpłatną komunikację między pokojami oraz dokładnie rozliczają rozmowy wychodzące. Nowoczesne typy central oferują dla ułatwienia możliwość przyporządkowania numeracji wewnętrznej do numeracji pokoi. Rozmowy zewnętrzne są rozliczane na bieżąco, dzięki czemu gość na koniec pobytu otrzymuje rachunek ze szczegółowym wykazem przeprowadzonych rozmów.

Komunikacja pomiędzy centralą a programem hotelowym odbywa się za pomocą interfejsu hotelowego. W serwerach Proxima, Proxima plus i Libra znajduje się także wbudowane oprogramowanie Platan Hotel, które realizuje podstawowe funkcje znane z programów hotelowych i może stanowić ciekawą alternatywę, zwłaszcza dla mniejszych obiektów noclegowych.

Funkcje hotelowe

Centrale PLATAN wysyłają do programów hotelowych informacje o czasie i koszcie przeprowadzanych rozmów, współpracują również z systemami zarządzającymi recepcją i hotelem w zakresie funkcji przez nie oferowanych. Dotyczy to np.:

 • wydruków rachunków indywidualnych i grupowych
 • bieżącego nadzoru nad ilością przeprowadzonych rozmów
 • informacji o statusie pokoi, np. stan barku, posprzątane (8 dowolnie definiowanych statusów)
 • odblokowywania i blokowania telefonów gości przy zameldowaniu i wymeldowaniu
 • blokowania połączeń wysokopłatnych, ograniczania wybranych typów połączeń (np. tylko do połączeń wewnętrznych)
 • funkcji budzenia/przypominania o spotkaniu realizowanej przez gości bezpośrednio w centrali lub za pośrednictwem recepcji
   

 

Producenci oprogramowania hotelowego

PBX Server Libra, IP PBX Server Proxima i IP PBX Server Proxima plus współpracują z programami Fidelio i Opera firmy Micros Fidelio Polska Sp. z o.o. poprzez protokół FIAS (Fidelio Interface Application Specification) oraz z programem Chart firmy Softech.

Ponadto, dzięki interfejsowi hotelowemu, wszystkie centrale PLATAN z taryfikacją (również starsze, których produkcję już zakończyliśmy) współpracują z następującymi programami hotelowymi:

 • DM Plaza firmy Triarte
 • izzyHotel firmy Merco Systemy Komputerowe S.C.
 • Hotel TK - firmy TK Software
 • E-Koncept firmy E-Koncept
 • ReHOT firmy GIP Sp. z o.o.
 • SOHO firmy Novitus.

Nie jest to lista zamknięta - producentów oprogramowania hotelowego nie wymienionego powyżej zapraszamy do współpracy.

 

drukuj drukuj