Platan Hotel

Platan Hotel to oprogramowanie hotelowe wbudowane w serwer PBX Proxima, Proxima plus i Libra. Doskonałe rozwiązanie dla niewielkich obiektów noclegowych, pensjonatów, moteli, zajazdów i hoteli.

Komu przyda się Platan Hotel?

Jeśli chcesz:

 • mieć bieżącą informację o zajętości (gość zameldowany, wymeldowany) i dostępności (niedostępny tymczasowo, np. z powodu remontu) pokoi w obiekcie,
 • łatwo rozliczać gości z wykonanych rozmów telefonicznych,
 • zarządzać statusami pokoi (bieżący podgląd statusów, ich dowolne definiowanie, możliwość wydruku list prac do wykonania dla personelu sprzątającego),
 • ustawiać gościom zamówione budzenia,

a do tego nie chcesz instalować dodatkowego oprogramowania - skorzystaj z programu Platan Hotel, wbudowanego w serwery PBX Proxima, Proxima plus i Libra, który realizuje funkcje związane z centralą. Do jego aktywacji wystarczy jednorazowa, ważna bezterminowo licencja.

Proste rozwiązanie wspomagające zarządzanie obiektami noclegowymi, w których są telefony oraz centrala telefoniczna:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • hostelach,
 • sanatoriach,
 • zajazdach,
 • motelach.

Pozwala na obsługę obiektów liczących do 100 pokoi.

Platan Hotel już jest w Twojej centrali, wystarczy włączyć. Bez instalacji dodatkowych programów, dostępny przez przeglądarkę internetową!

Jak to działa?

Podgląd informacji o pokojach

Recepcjonista na skalowalnym ekranie ma podgląd dostępnych pokoi, którym można w oprogramowaniu serwera Proxima lub Libra przypisać zgodne z ich numeracją numery telefonów wewnętrznych:

Widok pokojów w Platan Hotel

Widok pokojów w Platan Hotel

Każdy pokój jest przedstawiony w postaci kolorowego kafla z widocznymi następującymi informacjami:

 • numerem pokoju (przy kolorowym kółku),
 • numerem wewnętrznym telefonu (symbol słuchawki),
 • informacją o ustawionym budzeniu (symbol budzika),
 • informacjach o włączonym statusie pokoju (symbol wykrzyknika),
 • informacji o dostępności pokoi:
  • kolor zielony oznacza pokój wolny,
  • kolor pomarańczowy - pokój zajęty, z zameldowanym gościem,
  • kolor szary - pokój tymczasowo wyłączony z eksploatacji (np. na czas remontu czy naprawy).

Dla ułatwienia pokoje można filtrować i wyświetlać tylko danego typu, np. tylko wolne. Można również szybko wyszukać pokój po numerze.

 

Meldowanie, budzenie, rozliczanie rozmów

Podczas meldowania gościa w danym pokoju odblokowywana jest możliwość wykonywania połączeń zewnętrznych z telefonu tam się znajdującego. O ile połączenia wewnętrzne (z recepcją, barem, innymi pokojami) są bezpłatne, o tyle za wykonywanie połączeń z numerami miejskimi gościowi zostanie wystawiony rachunek. W centrali warto ze względów bezpieczeństwa ustawić np. blokady połączeń na numery wysokopłatne.

Imię i nazwisko gościa wprowadzone w programie Platan Hotel mogą się wyświetlać na aparatach telefonicznych hotelu wraz z numerem pokoju, o ile taka opcja zostanie wybrana w programie serwera Proxima lub Libra.

Nazwa gościa wprowadzana przy meldowaniu może się pojawiać na wyświetlaczach telefonów

Nazwa gościa wprowadzana przy meldowaniu może się pojawiać na wyświetlaczach telefonów

Recepcjonista, czy to przy meldowaniu, czy podczas dalszego pobytu gościa, może również ustawić w programie Platan Hotel budzenia - jednorazowe lub wielokrotne. O oznaczonej godzinie centrala automatycznie zadzwoni do pokoju i odtworzy komunikat głosowy.

Budzenia ustawione dla pokoju w programie Platan Hotel

Budzenia ustawione dla pokoju w programie Platan Hotel

Przy wymeldowaniu gościa recepcjonista w łatwy sposób rozliczy wykonane połączenia i wydrukuje blilling z czasami połączeń i numerami, na jakie były zrealizowane. Program ostrzeże również przy próbie wymeldowania, jeśli do pokoju są przypisane nierozliczone połączenia. Po wymeldowaniu w programie Platan Hotel centrala automatycznie blokuje telefon na połączenia wychodzące. W razie potrzeby można również wydrukować billing po wymeldowaniu gościa, dla dowolnego okresu.

Rozliczanie w Platan Hotel rozmów telefonicznych wykonanych przez gości

Rozliczanie w Platan Hotel rozmów telefonicznych wykonanych przez gości

 

 

Statusy pokoi

Serwery PBX Libra i Proxima obsługują do 8 dowolnie definiowalnych statusów pokoi. Pozwalają one  na sprawne zarządzanie pokojami i przekazywanie personelowi informacji dotyczących potrzebnych do wykonania prac oraz zwrotnie - potwierdzenia ich realizacji.

Wszystkie lub wybrane typy statusów (np. pokoje do posprzątania na czysto po pobycie gościa) można wydrukować wraz z informacją o kodach potwierdzających ich wykonanie (kasujących dany status). Po wpisaniu kodu z telefonu w pokoju - zmieni się również jego status w programie Platan Hotel.

Druk statusów pokoi dla personelu sprzątającego

Druk statusów pokoi dla personelu sprzątającego

 

Zobacz na filmie

Zobacz na firmie krótką wideoinstrukcję konfiguracji i obsługi programu Platan Hotel:

 

Prezentacja oprogramowania Platan Hotel:

Co jest potrzebne?

Aby skorzystać z oprogramowania Platan Hotel, potrzebne są:

Testuj online

Testuj online oprogramowanie Platan Hotel na serwerach PBX Platan na stronie proxima.platan.pl/hotel/ lub libra.platan.pl/hotel/. Hasło domyślne: 77777777. Zobacz interfejs programu Platan Hotel oraz wypróbuj jego funkcje w trzech wersjach językowych.

Uwaga: domyślnie włącza się wersja językowa zależna od systemu operacyjnego użytkownika. W przypadku języków innych niż polski lub rosyjski domyślnie włączy się wersja angielska. Język oraz walutę pojawiającą sie na wydrukach rozliczonych połączeń można zmienić w menu: Ustawienia -> Ogólne.

 

Licencja tymczasowa

Skorzystaj z 30-dniowej, bezpłatnej licencji tymczasowej, aby przetestować działanie programu Platan Hotel w posiadanym serwerze Proxima, Proxima plus lub Libra.

Aby otrzymać jednorazową licencję tymczasową, należy wysłać na nią zamówienie na adres centrale (at) platan.pl wraz z podaniem numeru sterownika posiadanego serwera PBX. Kod licencji jest wpisywany w programie do zarządzania centralą.

Produkty powiązane


drukuj drukuj