Platan CTI

Oprogramowanie Platan CTI (Computer Telephony Integration) jest instalowane na komputerach sieci LAN, z których jeden pełni funkcję Serwera CTI współpracującego z centralą. Użytkownicy podłączeni do sieci z zainstalowanym programem Klient CTI otrzymują informację o przychodzących połączeniach telefonicznych miejskich i wewnętrznych, mają również możliwość przesyłania krótkich wiadomości tekstowych między sobą.


Okno Platan CTI wraz z historią połączeń
 

Wybrane funkcje

 • wyświetlanie informacji o przychodzących rozmowach wewnętrznych i miejskich
  Prezentowany jest numer abonenta dzwoniącego oraz informacje zapisane w bazie użytkowników. Numer może też wyświetlać się w małym okienku u dołu strony.
 • okno Dyspozytor stworzone dla potrzeb służb ratowniczych
  wyświetlanie informacji o połączeniach na większym ekranie, który można na stałe "przypiąć" na pulpicie komputera, z podziałem na rozmowy przychodzące, wychodzące, odebrane i nieodebrane, dużym zegarem i powiększonymi, z daleka widocznymi numerami i opisami abonentów, godziną i czasem trwania połączenia
 • 48 przycisków szybkiego wybierania
  16 przycisków szybkiego wybierania na wirtualnym telefonie oraz 32 dodatkowe przyciski w dwóch rozwijanych panelach. Można pod nimi zapisać numery wewnętrzne (widoczny stan zajętości i zalogowania danego pracownika), numery miejskie lub funkcje (np. przechwytywanie rozmowy z numeru kolegi pod jego nieobecność)
 • obsługa Poczty Głosowej
  przeglądanie nagranych wiadomości głosowych wraz z informacją o czasie połączenia i abonencie dzwoniącym, możliwość zachowania, odsłuchania, kasowania. Aktywacja/dezaktywacja poczty z poziomu uprawnionego użytkownika, sygnalizacja wiadomości pozostawionych w poczcie głosowej
 • obsługa wiadomości SMS (wysyłanie i odbieranie) - wymagane jest wyposażenie centrali w kartę GSM
 • możliwość wysyłania grupowych wiadomości SMS do zdefiniowanych grup odbiorców, z otrzymywaniem potwierdzeń doręczenia.

  
Okno wiadomości SMS w programie Platan CTI

 • sygnalizacja połączenia oczekującego
  połączenie oczekujące wyświetlane w trakcje trwającej rozmowy może być przekierowane na wybrany inny numer
 • obsługa historii zdarzeń
  Zdarzenia (rozmowy przychodzące, wychodzące, wewnętrzne, wiadomości) zapamiętywane są w bazie danych. Baza może być przez użytkownika przeglądana, bez możliwości wprowadzania zmian czy usuwania rekordów. W zakładkach dotyczących historii połączeń wychodzących i przychodzących odpowiednie ikonki sygnalizują połączenia nieodebrane. Odnotowywany jest również czas trwania rozmowy. Numery osób dzwoniących można przenosić do lokalnej lub wspólnej bazy danych. Można prosto oddzwonić na dowolny numer z historii.
 • szybkie wyszukiwanie
  dzięki nowemu silnikowi bazy danych FIREBIRD wyszukiwanie informacji w bazie jest bardzo szybkie. Do każdej osoby można przypisać parę numerów telefonów, do imienia i nazwiska dodać nazwę firmy, adres, e-mail, stronę www. Wyszukiwany jest dowolny ciąg liter lub cyfr, dostępne jest sortowanie.
 • notatki do prowadzonych rozmów
  Do prowadzonych rozmów można dodać notatki wraz z datą przeprowadzenia rozmowy - przy kolejnym wywołaniu przychodzącym od danego abonenta notatki mogą pojawić się razem z numerem i opisem abonenta, prezentując historię dotychczasowych kontaktów.
 • statusy abonentów
  Użytkownicy mogą tworzyć i wyświetlać swój status (np. "jestem na szkoleniu") wyświetlane pozostałym abonentom przy próbie połączenia oraz w oknie Konsola. Statusy są widoczne również gdy użytkownik nie jest podłączony do systemu Platan CTI.
 • współpraca z rejestratorem czasu pracy
  Platan CTI współpracuje z RCP Expert, zaś użytkownicy programu mają wgląd w stan innych abonentów: obecny, nieobecny, wyjście służbowe
 • indywidualna i wspólna baza danych
  Użytkownicy mogą tworzyć lokalną, indywidualną bazę danych numerów i opisów abonentów. Numery wspólne np. kontrahentów, z którymi ma kontakt wiele osób w firmie, mogą zostać dodane przez uprawnione osoby do wspólnej bazy zapisywanej na serwerze i dostępnej dla wszystkich użytkowników programu Klient CTI.
 • przesyłanie wiadomości tekstowych
  Funkcja ta pozwala wysłać krótką wiadomość tekstową do podłączonego do Serwera CTI programu Klient CTI. Lista aktualnie podłączonych użytkowników jest na bieżąco aktualizowana. Można wysłać informacje do jednego, do grupy lub wszystkich użytkowników programu Klient CTI
   


Okno wiadomości tekstowej

 • forum dyskusyjne
  Wszyscy podłączeni do Serwera CTI użytkownicy programu Klient CTI mogą uczestniczyć w dyskusji prowadzonej na wspólnym forum, gdzie wiadomości tekstowe wysyłane przez każdego uczestnika forum są widoczne jednocześnie na monitorach pozostałych uczestników
 • grupy
  abonenci centrali mogą być połączeni w grupy, np. działy firmy, ułatwia to odnajdywanie poszczególnych osób oraz wysyłanie informacji do wszystkich członków danej grupy
 • konsola
  Wirtualna konsola operatorska, która umożliwia:
  - obserwację stanu zajętości abonentów wewnętrznych (wolny / zajęty / dzwoni)
  - obserwację statusów abonentów ("jestem w delegacji do...")
  - podział na wiele okien konsoli (wg działów firmy lub innych kryteriów) i dowolne rozmieszczenie abonentów wewnętrznych w kolejnych oknach
  - wybieranie numeru, przełączanie i wysyłanie wiadomości do abonenta wewnętrznego przez kliknięcie wskaźnikiem myszy w jego pole na ekranie
   


Widok Konsoli w programie Platan CTI

 • wspólny kalendarz CTI
  ułatwia zarządzanie terminami wielu użytkowników w firmie. Można tworzyć różnego typu kalendarze tematyczne, np. urlopów, szkoleń, spotkań
 • terminarz
  W programie Klient CTI można ustawić jednorazowe lub cykliczne przypomnienie o terminie lub sprawie do załatwienia
 • sygnały dźwiękowe
  Poszczególnym zdarzeniom można przypisać sygnały dźwiękowe z komputera - np. dla przychodzących wiadomości tekstowych czy przypomnienia terminu
 • import i eksport danych
  Program Klient CTI daje możliwość eksportowania do pliku z rozszerzeniem .csv oraz importowania bazy klientów z pliku .csv. Takie rozwiązanie umożliwia importowanie listy kontaktów np. z programów pocztowych takich jak Microsoft Outlook czy Outlook Express.

Program Platan CTI przeznaczony jest dla central obsługujących protokół PCTI, tj. Prima mini, Prima nano, PrimaIP PBX Server Proxima oraz PBX Server Libra. Działa również z nieprodukowanymi już centralami Micra, Sigma, Optima i Delta, jednak nie wszystkie funkcje będą w nich realizowane.

Centrale analogowe Progres 40 oraz starsze centrale cyfrowe Cyfra 50 i Cyfra 200 współpracowały z poprzednią wersją Platan CTI [ver 1.xx]. Z wersją 2.xx te centrale nie współpracowały.
 

Dystrybucja programu Platan CTI

Pakiet Startowy Platan CTI obejmuje licencjonowane wersje programów Serwer CTI i Klient CTI na 4 stanowiska. W każdej chwili użytkownik może dokupić licencje na dodatkowe stanowiska Klient CTI, jak również zakupić wersję na 20 lub 50 stanowisk lub wersję nielimitowaną programu Platan CTI (dla jednej centrali), bez ograniczenia liczby stanowisk Klient CTI.

Wyjątkowo wraz z centralami Prima mini, Prima i Prima nano można kupić minipakiet startowy Platan CTI (Serwer CTI i Klient CTI na 2 stanowiska), pozwalający na stworzenie jednego stanowiska recepcyjnego.

Dodatkowo można wykupić licencję na nagrywanie - pozwalającą na nagrywanie rozmów z wykorzystaniem rejestratora Telerec na dowolnej liczbie stanowisk Klient CTI.

[PRIMA - każda]
[PRIMA mini - każda]
[PRIMA nano - każda]
[PROXIMA - każda]
[PROXIMA PLUS - każda]
[LIBRA - każda]
 


 

Pliki do pobrania:

drukuj drukuj