Konfiguracja

Wszystkie centrale oraz serwery PLATAN współpracują z komputerem PC. Programy znajdujące się w wyposażeniu standardowym central / serwerów pozwalają na programowanie ich parametrów z poziomu przeglądarki internetowej oraz obsługę rejestracji i taryfikacji rozmów (lokalnie lub zdalnie). 

 • konfiguracja central IP Prima, Prima nano i Prima mini odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i programy Prima /nano/ mini Web Konfigurator; dzięki wykorzystaniu środowiska Java możliwa jest praca w systemie Windows, Linux lub Mac OS X
 • konfiguracja IP PBX Servera Proxima i Proxima plus odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i program ProximaWeb; dzięki wykorzystaniu środowiska Java możliwa jest praca w systemie Windows, Linux lub Mac OS X; dostępna jest także wersja offline oprogramowania
 • konfiguracja PBX Servera Libra odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i program LibraWeb; dzięki wykorzystaniu środowiska Java możliwa jest praca w systemie Windows, Linux lub Mac OS X; dostępna jest także wersja offline oprogramowania

W programach konfiguracyjnych dla central / serwerów można programować m.in.:

 • numerację wewnętrzną abonentów
 • dostępne linie miejskie dla abonentów
 • numery MSN/DDI (dla central / serwerów wyposażonych w pakiety ISDN)
 • stan portów abonenckich i miejskich (aktywny / zablokowany)
 • ustawienia portów IP, provisioning (automatyczne wysyłanie ustawień telefonów VoIP do aparatów)
 • tworzenie sieci serwerów Proxima i Libra
 • parametry dotyczące nagrywania rozmów
 • kierowanie wywołań z linii miejskich
 • parametry funkcji DISA (wybierania numerów na zapowiedzi) / Infolinia
 • szczegółowe parametry linii miejskich
 • uprawnienia abonentów do "wyjścia na miasto",
 • uprawnienia abonentów do usług centrali / serwera, przekierowań połączeń, dostępu do określonych grup abonentów wewnętrznych, udziału w Grupach Wspólnego Wywoływania czy grupach Pickup (przechwytujących połączenia)
 • przyporządkowanie aparatów systemowych poszczególnym portom abonenckim
 • zarządzanie licencjami rozszerzającymi możliwości serwera
 • definiowanie własnych kodów funkcji
 • tryby pracy centrali / serwera (kalendarz świąt i dni wolnych)
 • systemową książkę telefoniczną (numery skrócone)
 • ustawienia powiadomień z karty I-O (sterowania urządzeniami zewnętrznymi)
 • rozliczanie połączeń w Grosiku wraz ze statystykami
 • parametry sprzętowe, takie jak:
  • rytmy dzwonków
  • rytmy sygnalizacji 400 Hz
  • czas trwania sygnału FLASH
 • parametry poczty głosowej
 • monitorowanie poszczególnych linii
 • diagnostyka VoIP

 

drukuj drukuj

 

Prima WEB Konfigurator