Konfiguracja

Wszystkie centrale oraz serwery PLATAN współpracują z komputerem PC. Programy znajdujące się w wyposażeniu standardowym central / serwerów pozwalają na programowanie ich parametrów z poziomu przeglądarki internetowej oraz obsługę rejestracji i taryfikacji rozmów (lokalnie lub zdalnie). 

 • konfiguracja central IP Prima, Prima nano i Prima mini odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i programy Prima /nano/ mini Web Konfigurator; dzięki wykorzystaniu środowiska Java możliwa jest praca w systemie Windows, Linux lub Mac OS X
 • konfiguracja IP PBX Servera Proxima i Proxima plus odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i program ProximaWeb; dzięki wykorzystaniu środowiska Java możliwa jest praca w systemie Windows, Linux lub Mac OS X; dostępna jest także wersja offline oprogramowania
 • konfiguracja PBX Servera Libra odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i program LibraWeb; dzięki wykorzystaniu środowiska Java możliwa jest praca w systemie Windows, Linux lub Mac OS X; dostępna jest także wersja offline oprogramowania

W programach konfiguracyjnych dla central / serwera programować można między innymi:

 • numery katalogowe portów abonenckich - numerację wewnętrzną abonentów
 • dostępne linie miejskie dla abonentów
 • numery MSN/DDI (dla central / serwerów wyposażonych w pakiety ISDN)
 • stan portów abonenckich i miejskich (aktywny / zablokowany)
 • ustawienia portów IP
 • parametry dotyczące nagrywania rozmów
 • kierowanie wywołań z linii miejskich
 • parametry funkcji DISA / Infolinia
 • szczegółowe parametry linii miejskich
 • uprawnienia abonentów do "wyjścia na miasto" i osiągania określonych grup abonentów wewnętrznych
 • uprawnienia abonentów do usług centrali / serwera
 • przyporządkowanie aparatów systemowych poszczególnym portom abonenckim
 • tryby pracy centrali / serwera (kalendarz świąt i dni wolnych)
 • systemową książkę telefoniczną (numery skrócone)
 • dialer alarmowy
 • parametry sprzętowe takie jak:
  • rytmy dzwonków
  • rytmy sygnalizacji 400 Hz
  • czas trwania sygnału FLASH
 • parametry czasowe różnych funkcji centrali / serwera
 • parametry poczty głosowej

 

drukuj drukuj

 

Prima WEB Konfigurator