Naso CC - call center

Naso CC - call center dla central Platan

Naso CC firmy CTI Solutions to oprogramowanie klasy call center pozwalające na obsługę ruchu przychodzącego i wychodzącego oraz przeprowadzanie kampanii telemarketingowych dzięki automatycznemu zestawianiu połączeń i wykorzystaniu skryptów rozmów. Udostępnia rozbudowane statystyki połączeń i raportów z pracy agentów oraz funkcje typowe dla systemów call center (aplikacja agenta, supervisora, zarządzanie ruchem, jego nadzór). System integruje się z infoliniami central telefonicznych Platan oraz z bazami danych klientów.

Naso CC składa się z kilku elementów:

 • aplikacji serwerowej integrującej się z centralą telefoniczną Platan
 • aplikacji konsultanta
 • aplikacji supervisora

Schemat działania oprogramowania Naso CC z PBX Serverem Libra / IP PBX Server Proxima do profesjonalnej obsługi ruchu telefonicznego w call center

Naso CC Server wykorzystuje komunikację z centralami telefonicznymi Platan za pomocą protokołu PCTI. Serwer integruje się z centralą telefoniczną oraz pozwala na:

 • monitorowanie pracy i statusów konsultantów, kolejek oraz infolinii zdefiniowanych w centralach i serwerach Platan
 • rejestrację wszystkich połączeń
 • integrację z bazą danych klientów (identyfikacja klienta po numerze telefonu oraz statystyki)
 • kontakt między agentami poprzez wewnętrzny komunikator
 • automatyczne zestawianie połączeń (dialer)
 • wysyłanie wiadomości SMS.

Automatyczny dialer - kampanie telemarketingowe

Program Naso CC pozwala na zarządzanie kampaniami telemarketingowymi (tworzenie grup docelowych klientów, przypisywanie agentów obsługujących daną kampanię, godziny aktywności) oraz zautomatyzowanie zestawiania połączeń do klientów. Po zalogowaniu się agenta rozpoczyna się automatyczne zestawianie dla niego połączeń, a po odebraniu rozmowy przez klienta wyświetlany jest, zdefiniowany wcześniej przez Supervisora, skrypt rozmowy.

Aplikacja konsultanta

Aplikacja konsultanta (Naso CC Agent) wspiera pracę osób obsługujących ruch telefoniczny, zarówno przychodzący, jak i wychodzący. Dzięki integracji z bazami danych dostarcza informacji na temat rozmówców, ułatwia zachowanie historii kontaktów z klientami, informuje o kolejce połączeń oczekujących oraz pozwala raportować za pomocą statusów bieżącą pracę konsultanta. Aplikacja konsultanta oferuje:

 • gotowość do obsługi połączeń poprzez logowanie do aplikacji
 • statusy konsultanta (np. przerwa)
 • informacje o kolejkach oczekujących połączeń
 • informacje o bieżącym połączeniu (numer, opis klienta, z której infolinii przyszło wywołanie)
 • czas połączenia
 • korzystanie z bazy klientów, dodawanie klientów
 • przeglądanie historii połączeń i zmian statusów
 • lista połączeń nieodebranych
 • wbudowany telefon VoIP (softphone)
 • komentowanie rozmów, określanie typu rozmowy
 • wbudowany komunikator do rozmów między dwoma lub wieloma użytkownikami
 • wyświetlanie skryptu rozmowy dla kampanii telemarketingowych
 • wysyłanie i odbieranie SMS-ów (wymaga karty GSM)
Agent - okno podstawowe
Agent - okno w czasie rozmowy wraz z historią połączeń
Agent - dodawanie firm do bazy
Agent - podsumowanie statusów i czasu pracy
Agent - skrypt rozmowy w ramach kampanii telemarketingowej

Aplikacja supervisora

Aplikacja supervisora (Naso CC Supervisor) pełni funkcje nadzorcze w stosunku do aplikacji konsultantów. Umożliwia zarówno bieżący podgląd ich pracy, kolejek oczekujących połączeń, jak i analizę statystyk pracy konsultantów (listy połączeń, liczbę połączeń, wydajność pracy). Służy także do definiowania użytkowników, linii oraz kolejek. Wielopoziomowe uprawnienia pozwalają na stworzenie kont dla supervisorów zarządzającymi różnymi działami w firmie. Aplikacja supervisora oferuje m.in.:

 • podgląd bieżących statusów konsultantów oraz linii telefonicznych (kierunek połączenia, numer dzwoniący, godzina rozpoczęcia rozmowy)
 • podgląd bieżącego stanu grup
 • przeglądanie historii połączeń, zmian statusów agentów
 • bieżący stan linii telefonicznych - informacje o kolejkach na Infolinii (aktualna długość, ilość dostępnych konsultantów)
 • statystyki połączeń:
  • wg typu, infolinii, konsultanta
  • ilości i czas zrealizowanych połączeń w podziale na przychodzące (przez Infolinie i bezpośrednio) oraz wychodzące
  • rozkład godzinowy połączeń, z podziałem na połączenia obsłużone i nieobsłużone
 • raporty z pracy agentów, z podziałem pracę efektywną, przerwy
 • rozkład godzinowy połączeń w celu wyszukiwania godzin największego obciążenia pracą (z podziałem na połączenia obsłużone i nieobsłużone)
 • definiowanie kampanii telemarketingowych (grupy docelowe klientów, przypisani agenci, skrypt rozmowy)
 • raporty z postępów kampanii telemarketingowych
 • korzystanie z bazy klientów, dodawanie klientów
 • konfiguracja i zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, definiowanie GWW
 • wysyłanie i otrzymywanie SMS-ów (wymaga karty GSM)
Supervisor - bieżący podgląd pracy konsultantów
Supervisor - raporty dzienne z pracy konsultantów
Supervisor - historia połączeń konsultantów
Supervisor - statystyki połączeń z podziałem na ich typ
Supervisor - statystyki połączeń z podziałem na konsultantów
Supervisor - statystyki połączeń z poszczególnych infolinii i konsultantów
Supervisor - rozkład godzinowy połączeń dla infolinii
Supervisor - podgląd historii statusów konsultanta
Supervisor - podgląd aktywności konsultantów
Supervisor - raporty wielowymiarowe
Supervisor - edycja skryptu kampanii telemarketingowej
Supervisor - raporty z kampanii telemarketingowych

Dostępne wersje Naso CC

Oprogramowanie Naso CC dostępne jest w wersji:

 • Naso CC Standard - z aplikacją supervisora i agenta oraz modułem dialera
 • Demo - wersja demonstracyjna dostępna na stronie producenta (wymagana rejestracja).

Prezentacja

Pliki do pobrania:

drukuj drukuj