Agent - nagrywanie rozmów

Systemy Platana - PBX Server Libra, IP PBX Server Proxima , IP PBX Server Proxima plus oraz centralka IP Prima i Prima nano oferują zintegrowane nagrywanie rozmów. Do ich obsługi - przeglądania, odsłuchiwania i zapisu nagrań przez uprawnione osoby służą aplikacje Agent 003 (do Libry i Proximy) oraz Agent 001 (do Primy).

Oprogramowanie Agent 003 do obsługi nagrywania rozmów w PBX Serverze Libra

Agent 003 - nagrania w Librze i Proximie

Oprogramowanie Agent 003 jest przeznaczone do obsługi zarejestrowanych rozmów w PBX Serverze Libra, IP PBX Serverze Proxima i IP PBX Serverze Proxima plus.

Platan Agent 003 - zalety

 • pracuje w trybie serwer/klient, co oznacza, że nagrania z karty SD PBX Servera Libra lub microSD IP PBX Servera Proxima / Proxima plus zapisywane są na dysk komputera (HDD) z zainstalowanym oprogramowaniem Agent 003 Server. Nagrania mogą być odsłuchane strumieniowo lub pobrane z serwera poprzez stanowiska klienckie (Agent 003 Klient). Zapewnia to większe bezpieczeństwo (archiwum na dysku twardym) i szybszy dostęp do nagrań;
 • dostęp z poziomu przeglądarki internetowej – oprogramowanie jest niezależne od posiadanego systemu operacyjnego i nie wymaga instalacji stanowisk klienckich;
 • możliwość określenia czasu, po którym nagrania są kasowane, np. ze względu na politykę prywatności i wymogi RODO - NOWOŚĆ!
 • wprowadza następujące typy użytkowników:
  • Administratora (konfiguracja serwera, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, bez możliwości odsłuchiwania rozmów),
  • Nadzorcy (odsłuchiwanie rozmów wielu użytkowników)
  • Klienta (odsłuchiwanie rozmów jednego użytkownika).

  W Agencie 003 Klient oraz Nadzorca mogą wyszukiwać rozmowy wg następujących kryteriów:
  • Data i czas
  • Rozmowa dłuższa niż...
  • Fraza – wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków w kolumnach
  • Typu rozmów (miejskie, wewnętrzne, miejskie i wewnętrzne)
  • Abonenci wewnętrzni.

  Do korzystania z nagrywania rozmów potrzebne są:

  • PBX Server Libra [od ver. 1.00.xx] wraz z kartą SD
  • IP PBX Server Proxima [od ver. 1.04.xx] wraz z kartą microSD
  • IP PBX Server Proxima plus [od ver. 1.22.xx] wraz z kartą microSD
  • Pakiet startowy licencji na nagrywanie wraz z oprogramowaniem Agent 003 (Serwer + 1 stanowisko Administrator + 1 stanowisko Nadzorca)
  • Opcjonalnie dodatkowe kanały nagrywania oraz dodatkowe licencje Administrator/Nadzorca/Klient (do 1024 licencji każdego typu)
  • Opcjonalnie (zalecane rozwiązanie) - Serwer Aplikacji Platan z zainstalowanym Serwerem Agent 003.
  • Opcjonalnie do archiwizacji nagrań - program Archiwizator z licencją Archiwizator [od ver. 1.00.29] do Serwera Agent 003.

  Minimalne wymagania sprzętowe dla Serwera Agent 003

  • procesor 2-rdzeniowy - min. 2 x 1,6 GHz
  • pamięć operacyjna - 4GB
  • wolna przestrzeń na HDD 40 GB
  • LAN 10/100
  • system operacyjny: Windows 8 lub nowszy
  • środowisko JAVA
  • zalecamy stosowanie Serwera Aplikacji Platan jako osobnej stacji roboczej dla Serwera Agent 003.

  Dostęp użytkowników do nagrań (Klient Agent 003) odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej (zalecany Firefox w aktualnej wersji), nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników.

  Więcej na temat nagrywania rozmów w PBX Serverze Libra na stronie Nagrywanie rozmów.
  Więcej o Serwerze Aplikacji Platan na stronie Serwer Aplikacji Platan.

Agent 001 - nagrania w Primie

Oprogramowanie Agent 001 umożliwia odsłuchanie rozmów zarejestrowanych na karcie SD w centrali IP Prima lub Prima nano. Agent 001 jest nieodpłatny, jednak do uruchomienia nagrywania i odsłuchiwania rozmów wymagany jest zakup licencji na nagrywanie rozmów. Aplikacja Agent 001 może być instalowana na dowolnej liczbie stanowisk.

Co można zrobić w programie Agent 001?

Administrator w Agencie 001 może:

 • tworzyć konta użytkowników i nadaje im uprawnienia do odsłuchiwania i kasowania rozmów wybranych użytkowników (jednego lub więcej)
 • przeglądać/odsłuchiwać wszystkie zarejestrowane rozmowy w centrali Prima/Prima nano
 • kasować zarejestrowane rozmowy
 • okreslić czas, po jakim rozmowy są automatycznie kasowane, np. ze względu na politykę prywatności i wymogi RODO - NOWOŚĆ!
 • nagrywać i przesyłać do centrali zapowiedzi słowne
 • importować nagrania z karty SD (umieszczając kartę SD w czytniku kart na swoim komputerze i importując rozmowy na dysk komputera)
 • eksportować nagrania do pliku dźwiękowego w formacie wave
 • tworzyć opisy dla numerów wywołujących i wywoływanych - widocznych w programie Agent 001.

Użytkownik Agenta 001 ma uprawnienia do:

 • przeglądania/odsłuchiwania przeprowadzonych rozmów
 • eksportu pliku dźwiękowego do formatu wave
 • tworzenia opisów dla numerów wywołujących i wywoływanych.

Rozmowy są pobierane każdorazowo bezpośrednio z karty SD włożonej do centrali Prima lub Prima nano. Mogą być filtrowane według:

 • daty i czasu startu rozmowy
 • daty i czasu zakończenia rozmowy
 • numeru abonenta wywołującego
 • numeru abonenta wywoływanego

Minimalne wymagania sprzętowe Agenta 001

Program Agent 001 należy zainstalować na komputerze stacjonarnym lub przenośnym (laptop) Użytkownika / Administratora. Komputer musi spełniać minimalne wymagania:

 • procesor klasy Pentium 200;
 • system operacyjny Windows XP/VISTA/7;
 • 50MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 • 32MB pamięci RAM;
 • karta LAN.

Galeria produktów

Odsłuchiwanie rozmów w Agencie 003
Nagrania w Agencie 001

Pliki do pobrania:

 • Aplikacja Agent 001 - plik instalacyjny [otwórz]
 • Instrukcja aktualizacji Agenta003 - bez Oracle Java [otwórz]
 • Instrukcja instalacji i obsługi Agenta 003 do nagrań w PBX Serverze Libra [otwórz]
 • Instrukcja obsługi centrali Prima oraz oprogramowania Agent 001 [otwórz]

drukuj drukuj