Projekty unijne

1. Dofinansowanie targów Interschutz 2010

Platan - dofinansowanie targów Interchutz 2010

Udział firmy Platan Sp. z o.o., producenta produktów marki digitex na targach Interschutz 2010 w Lipsku, które odbyły się w dniach 8-13 czerwca 2010 r. był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

2. Badania i rozwój

Platan - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Platan Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" oraz Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R".

Termin realizacji projektu: 01.12.2009-31.07.2012 r.

 

3. Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Platan Sp. z o.o.

Platan - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Firma Platan Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 "Paszport do Eksportu" Etap I współfinansowego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przygotowała projekt pt. „Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Platan Sp. z o.o.”. Celem projektu było przedstawienie strategii wejścia Platana na rynki zagraniczne oraz planu promocji marki i wyrobów Platana za granicą. Akceptacja Planu Rozwoju Eksportu pozwoli firmie na wdrożenie II Etapu Programu, polegającego na realizacji zaplanowanych działań przy wspólfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskigo Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ostatecznym celem projektu jest nawiązanie współpracy z odbiorcami zagranicznymi i dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej.

NAZWA PROJEKTU: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Platan Sp. z o.o.

Termin realizacji I etapu projektu: 15.03 - 31.08.2010

4. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Platan Sp. z o.o.

Platan - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Firma Platan Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 "Paszport do Eksportu" Etap II współfinansowego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dofinansowania na realizację Projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu pt. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Platan Sp. z o.o.”. Celem projektu jest współfinansowanie wejścia Platana na rynki zagraniczne oraz promocji marki i wyrobów Platana za granicą. Ostatecznym jego celem jest nawiązanie współpracy z odbiorcami zagranicznymi i dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej.

NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Platan Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu: 01.04.2011 - 31.03.2013

drukuj drukuj