Polityka jakości i certyfikat ISO

Polityka jakości

PLATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oferuje zaawansowane technologicznie urządzenia elektroniczne własnej produkcji, oparte na efektach prac badawczo-rozwojowych naszych konstruktorów.

Wszystkie procesy: projektowania, produkcji, dystrybucji i serwisu podporządkowane są nadrzędnemu celowi – zapewnieniu jak najwyższej satysfakcji Klientów z posiadania i użytkowania naszych wyrobów.

Osiągamy to poprzez:

  • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów,
  • ciągłe doskonalenie produktów poprzez innowacje technologiczne,
  • utrzymanie wysokiej jakości procesów produkcji i dostarczania wyrobu,
  • ciągłe doskonalenie zasobów zarówno ludzkich, jak i technicznych,
  • wsparcie techniczne i szkolenia dla sieci dystrybucji i instalatorów,
  • utrzymanie wysokiej wartości posprzedażnej poprzez dostępność aktualizacji oprogramowania i serwisu produktów Platan.

Zobowiązujemy się do:

  • spełniania wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
  • upowszechniania wśród pracowników znaczenia spełniania wymagań Klienta, jak też przestrzegania wymagań prawnych,
  • zapewniania warunków dla zrównoważonego długofalowego rozwoju organizacji.

Cele i zadania jakości dla odpowiednich komórek przedsiębiorstwa są ustanawiane, przeglądane i rozliczane podczas okresowych przeglądów systemu zarządzania.

.

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO

W lipcu 2019 r. przeszliśmy pomyślnie ponowny audyt systemu zarządzania, przeprowadzony przez znaną firmę DNV GL.

Posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania potwierdza spełnianie najnowszych norm jakości ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu urządzeń telekomunikacyjnych.

Certyfikat ISO 9001:2015 dla firmy PLATAN

Certyfikat nr 206069-2016-AQ-POL-RvA ważny jest do 03 września 2022 r.

Certyfikat oprócz korzyści dla funkcjonowania firmy, pozwala na uzyskanie prestiżu i wiarygodności wśród partnerów handlowych. Głównym celem naszej firmy jest dostarczenie produktów i usług najwyższej jakości zgodnie z powyższą Polityką jakości. Wdrożenie systemu ISO 9001 pozwala jak najpełniej ten cel realizować.

 

drukuj drukuj