Konferencja Izby Kolei 2019

Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej, paździenik 2019

Konferencja Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej, fot. Platan
Prezentacja rozwiązań systemów nagłośnienia Platan, fot. Platan
Leszek Demidowicz - dyrektor działu AV w firmie Platan, fot. Izba Kolei
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego członkostwo w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei, fot. Izba Kolei
Certyfikat przynależności firmy Platan do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei

drukuj drukuj