Integratorzy Platan VoIP

Program partnerski sprzedaży usług PLATAN VoIP to oferta skierowana do instalatorów współpracujących z firmą Platan, jak również dla innych firm z branży telekomunikacyjnej i IT, które szukają nowych źródeł przychodów.

Zapraszamy do współpracy firmy posiadające doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej produktów i usług telekomunikacyjnych. Przystąpienie do sprzedaży usług VoIP oferowanych przez firmę Platan nie niesie ze sobą żadnych zobowiązań finansowych ze strony instalatora.

Integratorzy Platan VoIP, czyli firmy oferujące usługi Platan VoIP, prezentowani są na stronie Gdzie kupić usługi VoIP.

Co zyskujesz

  • współpracę na podstawie umowy sprzedaży usług PLATAN VoIP;
  • rozszerzenie oferty systemów PBX o usługi VoIP wielokanałowych łączy Platan SIP trunk
  • konkurencyjną rynkowo ofertę dla klienta biznesowego;
  • atrakcyjny model współpracy (model prowizyjny);
  • prowizje wypłacane jednorazowo oraz miesięcznie;
  • wsparcie marketingowe w procesie uruchomienia usług oraz obsłudze posprzedażowej.

Jak rozpocząć współpracę?

Do podpisania umowy na sprzedaż usług Platan VoIP (lub aneksu do umowy dla firm z nami współpracujących) niezbędne jest dostarczenie elektronicznej wersji (skan) aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (NIP, REGON, KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej).

Prosimy również o załączenie wypełnienionej ankiety prezentującej Państwa doświadczenie w sprzedaży usług i produktów z branży IT i telekomunikacji.

Wszelkich informacji na temat warunków i zakresu współpracy udzielają Opiekunowie Regionów.

Dokumenty prosimy przesyłać do Opiekunów Regionów, zgodnie z lokalizacją siedziby firmy.

drukuj drukuj