28-04-2021

Mojacentrala.pl - java version 8 update 291

W celu uruchomienia Mojacentrala.pl na wersji java 8 update 291 należy w środowisku java uruchomić obsługę TLS w wersji 1.0 i 1.1.

Krok 1 w katalogu C:Program FilesJavajre1.8.0_291libsecurity należy podmienić plik java.security na plik dostępny tutaj.

Krok 2 w menu: Panel sterowania -> Java w zakładce Advanced nalezy odnaleźć pozycję Advanced Security Settings i włączyć TLS 1.0 i TLS 1.1.

drukuj drukuj