Komórka jako abonent VoIP

Konfiguracja telefonu Nokia e51 jako abonenta wewnętrznego VoIP w centrali Platan

Telefon Nokia E51

Wejdź w menu telefonu: narzędzia ustawiania połaczenie ustawienia_SIP.

Edytuj już istniejący profil lub utwórz nowy i uzupełnij poszczególne pola:

Nazwa profilu: wg własnego uznania
Profil usługi: IETF
Domyślny punkt dostępu: tu wybieramy przez jakiego dostawce będziemy się łączyć z Internetem, najlepiej korzystać z jakiejś otwartej sieci WiFi do której mamy dostęp.
Publiczna nazwa użytkownika: numer_wewnętrzny_abonenta_VoIP_w_centrali@adres_IP_karty_VoIP_w_centrali
Użyj kompresji: nie
Rejestracja: Gdy potrzebna
Użyj zabezpieczeń: nie

Serwer Proxy:

Adres serwera proxy: adres_IP_karty_VoIP_centrali
Dziedzina: platan
Nazwa użytkownika: numer_wewnętrzny_abonenta_VoIP_w_centrali
Hasło: hasło_nadane_przy_konfiguracji_abonenta_wewnętrznego_VoIP_w_centrali
Pozwalaj na routing: tak
Typ transportu: UDP
Port: 5060

Serwer rejestracji:

Adres serwera rejestracji: adres_IP_karty_VoIP_w_centrali
Dziedzina: platan
Nazwa użytkownika: numer_wewnętrzny_abonenta_VoIP_w_centrali
Hasło: hasło_nadane_przy_konfiguracji_abonenta_wewnętrznego_VoIP_w_centrali
Typ transportu: UDP
Port: 5060

Oprócz tych ustawień, wejdź do opcji Telefon internetowy:

Menu: narzędzia ustawienia połączenie telefon_internetowy

Załóż tam nowy profil lub edytuj już istniejący. Nazwa profilu jest dowolna, i w zakładce: Profile Sip wybierz profil, który chcesz używać (ten który przed chwilą został założony).

Jeszcze jedna istotna rzecz:

Wejdź do menu: narzędzia ustawiania telefon połączenie
i w zakładce: Wyślij moje internetowe ID, wybierz opcję: TAK

drukuj drukuj