Platan.pl / Centrale / Oprogramowanie / Platan Hotel

Platan Hotel

Platan Hotel – wbudowane oprogramowanie hotelowe

Platan Hotel to oprogramowanie hotelowe wbudowane w serwer PBX Proxima / Proxima plus oraz Libra. Doskonałe rozwiązanie dla obiektów noclegowych, pensjonatów, moteli, zajazdów i hoteli. 

Jeśli chcesz:

 • mieć bieżącą informację o zajętości (gość zameldowany, wymeldowany) i dostępności pokoi w obiekcie (niedostępny tymczasowo, np. z powodu remontu),
 • rozliczać gości z wykonanych rozmów telefonicznych,
 • zarządzać statusami pokoi (bieżący podgląd statusów, ich dowolne definiowanie, możliwość wydruku list prac do wykonania dla personelu sprzątającego),
 • ustawiać gościom zamówione budzenia,

ale bez instalacji dodatkowego, kosztownego oprogramowania – skorzystaj z wbudowanego w centralę programu Platan Hotel, który realizuje funkcje z nią związane. Do jego aktywacji wystarczy jednorazowa, ważna bezterminowo licencja.

Platan Hotel – wbudowane oprogramowanie hotelowe

Co zyskujesz dzięki Platan Hotel

1

Gotowe rozwiązanie

Responsywne oprogramowanie wbudowane w serwer PBX, nie wymaga instalacji. Dostęp przez przeglądarkę w 3 językach.

2

Dopasowana wielkość

Obsługa nawet do 1000 pokoi przez kilku użytkowników. Bezterminowe licencje w pakietach po 100 pokoi.

3

Obsługa gości

Podgląd zajętości pokoi, meldowanie i wymeldowanie gości. Rozliczanie rozmów telefonicznych, ustawianie budzenia.

4

Zarządzanie pokojami

Obsługa ośmiu statusów pokoi – organizacja pracy personelu sprzątającego i bieżący podgląd zrealizowanych zadań.

Podgląd pokoi hotelowych w programie Platan Hotel

Jak wygląda Platan Hotel

W Platan Hotel recepcjonista na skalowalnym ekranie ma podgląd dostępnych pokoi – każdy jako kolorowy kafel z:

 • numerem pokoju (przy kolorowym kółku),
 • numerem wewnętrznym telefonu (przy symbolu słuchawki),
 • informacją o ustawionym automatycznym budzeniu (symbol budzika),
 • informacjach o statusie pokoju (symbol wykrzyknika) plus podgląd tych statusów w dymku,
 • informacją o dostępności pokoi:
  • kolor zielony oznacza pokój wolny,
  • kolor pomarańczowy – pokój zajęty, z zameldowanym gościem,
  • kolor szary – pokój tymczasowo wyłączony z eksploatacji (np. na czas remontu czy naprawy).

Pokoje można filtrować i wyświetlać tylko danego typu, np. wolne. Można również szybko wyszukać pokój po numerze. Dla ułatwienia numerom pokoi można w serwerze Proxima lub Libra przypisać identyczne numery telefonów wewnętrznych, tak aby np. do pokoju 222 dzwoniło się na numer 222.

 

Meldowanie, wymeldowanie gości

Podczas meldowania gościa w pokoju odblokowywana jest możliwość wykonywania połączeń zewnętrznych z telefonu tam się znajdującego. O ile połączenia wewnętrzne (z recepcją, barem, innymi pokojami) są bezpłatne, o tyle za wykonywanie połączeń z numerami miejskimi gościowi zostanie wystawiony rachunek. W centrali warto ze względów bezpieczeństwa ustawić np. blokady połączeń na numery wysokopłatne.

Imię i nazwisko gościa wprowadzone w programie Platan Hotel mogą się wyświetlać na aparatach telefonicznych hotelu wraz z numerem pokoju, o ile taka opcja zostanie wybrana w programie serwera Proxima lub Libra.

W danych pokoju widać ustawione dla niego oraz dostępne statusy pokoju (8 dowolnie definiowanych). Poza statusami automatycznie przypisywanymi do pokoi (np. aby ustawienie "do sprzątania" po zwolnieniu pokoju) można też w każdej chwili je dodać lub zmienić, np. podczas zameldowania.

Nazwa gościa może się pojawiać na wyświetlaczach telefonów
Ustawienia budzeń w programie Platan Hotel

Ustawienia budzeń

Recepcjonista – czy to przy zameldowaniu, czy podczas dalszego pobytu gościa – może ustawić w programie Platan Hotel budzenia: jednorazowe lub wielokrotne, na dany dzień tygodnia lub najbliższą godzinę. 

Może to być oczywiście nie tylko pobudka, ale i np. przypomnienie o jakimś spotkaniu lub zabiegu. O oznaczonej godzinie centrala zadzwoni automatycznie, bez udziału recepcji, do pokoju i odtworzy komunikat głosowy.

Rozliczanie połączeń

Przy wymeldowaniu gościa recepcjonista w łatwy sposób rozliczy wykonane połączenia i wydrukuje billing z czasami i kosztem połączeń oraz numerami, na jakie były zrealizowane. Program ostrzeże również przy próbie wymeldowania, jeśli do pokoju są przypisane nierozliczone połączenia. Z myślą o użytkownikach zagranicznych dodaliśmy możliwość wyboru waluty, która pojawi się na rachunku telefonicznym.

Po wymeldowaniu gościa w programie Platan Hotel centrala automatycznie blokuje telefon na połączenia wychodzące. W razie potrzeby można również wydrukować billing po wymeldowaniu gościa, dla dowolnego okresu. Program Platan Hotel pobiera niezbędne dane billingowe z serwera PBX Proxima lub Libra.

Rozliczanie połączeń w Platan Hotel
Wydruki listy zadań dla personelu sprzątającego

Zarządzanie obsługą pokoi

Serwery PBX Proxima i Libra obsługują do 8 dowolnie definiowanych statusów pokoi. Pozwalają one  na sprawne zarządzanie pokojami i przekazywanie personelowi informacji dotyczących potrzebnych do wykonania prac oraz zwrotnie – potwierdzenia ich realizacji. Kody ustawiające i kasujące status o danym numerze są zdefiniowane w centrali na stałe, ale można im przyporządkować dowolne opisy (znaczenia).

Wszystkie lub wybrane typy statusów (np. pokoje do posprzątania na czysto po pobycie gościa) można wydrukować wraz z informacją o kodach potwierdzających ich wykonanie (kasujących dany status). Osoba sprzątająca po zakończeniu zleconych prac wprowadza podany kod na klawiaturze telefonu w pokoju. Tym samym zmienia status tego pokoju w programie Platan Hotel.

Czego potrzebujesz?

Co jest potrzebne do używania programu Platan Hotel:

 • serwer Proxima lub Libra (od ver. 2.12) z wbudowanym oprogramowaniem Platan Hotel,
 • jednorazowa, bezterminowa licencja na oprogramowanie Platan Hotel dla 100 pokoi (lub wielokrotność stu – od ver. 2.24), dostęp dla 5 użytkowników,
 • sieć IP do zapewnienia wymiany informacji, komputery użytkowników z przeglądarkami internetowymi

 

Co jeszcze się przyda do Platan Hotel:

 • podłączone do centrali dowolne telefony w pokojach hotelowych, aby móc wykorzystywać statusy pokoi przy zarządzaniu ich utrzymaniem,
 • aktualne dane o kosztach połączeń w aplikacji Grosik w centrali Proxima/Libra do rozliczania rozmów zewnętrznych wykonywanych przez gości.
Platan Hotel - co potrzebne, co się przyda

Testuj, nim kupisz

Testuj online lub poproś o licencję tymczasową

 • Testuj online oprogramowanie Platan Hotel na serwerach PBX Platan na stronie proxima.platan.pl/hotel/ lub libra.platan.pl/hotel/. Hasło domyślne: 77777777. Zobacz interfejs programu Platan Hotel oraz wypróbuj jego funkcje w trzech wersjach językowych.

Uwaga: domyślnie włącza się wersja językowa zależna od systemu operacyjnego użytkownika. W przypadku języków innych niż polski lub rosyjski domyślnie włączy się wersja angielska. Język oraz walutę pojawiającą się na wydrukach rozliczonych połączeń można zmienić w menu: Ustawienia -> Ogólne.

Dla spragnionych wiedzy

Zobacz więcej informacji o aplikacji Platan Hotel

centrale
Platan Call Monitor

Platan Call Monitor

Sprawdź oprogramowanie
centrale
Platan Agent

Platan Agent

Sprawdź oprogramowanie
centrale
Platan Contacts

Platan Contacts

Sprawdź oprogramowanie
centrale
Platan Click2Call

Platan Click2Call

Sprawdź oprogramowanie

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, jaką centralę, urządzenia lub oprogramowanie wybrać? Porozmawiajmy – doradzimy, wyjaśnimy Partnerzy Platan i Autoryzowani Instalatorzy to sieć współpracujących z nami firm. Odwiedzą miejsce planowanej inwestycji, dopasują najlepsze rozwiązanie, zaoferują je w cenach producenta, zainstalują, zaprogramują, przeszkolą użytkowników i będą opiekować się systemem telekomunikacyjnym na miejscu.

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży

Znajdź instalatora w pobliżu swojej lokalizacji.

Gdzie kupić?