25-05-2020

Platan Hotel - już w Twojej centrali!

Nowe oprogramowanie hotelowe Platan Hotel zostało umieszczone bezpośrednio w serwerach PBX Proxima, Proxima plus i Libra.

Oprogramowanie Platan Hotel realizuje funkcje hotelowe związane z centralą telefoniczną oraz telefonami w pokojach: pozwala na podgląd dostępności pokoi, łatwe rozliczanie gości z przeprowadzonych rozmów, korzystanie z funkcji budzenia oraz z możliwości zarządzania pokojami przez statusy pokoi.

Platan Hotel jest już wbudowane w serwery PBX Proxima, Proxima plus i Libra (od ver. 2.12.13), do jego aktywacji jest wymagana odpowiednia licencja. Stanowi alternatywę dla programów hotelowych innych producentów, z którymi centrale i serwery PBX współpracują nadal poprzez interfejs hotelowy.

Więcej informacji na stronie Platan Hotel.

« powrót

drukuj drukuj