15-07-2022

Platan Contacts i książki LDAP

Globalna książka Platan Contacts wykorzystująca protokół LDAP oraz dostęp do książek na zewnętrznych serwerach LDAP to tylko niektóre nowości w oprogramowaniu serwerów Proxima i Libra [ver. 2.22].

W serwerach PBX Proxima i Libra poza dwiema książkami Platan Contacts (instalowanymi na różnych Serwerach Aplikacji Platan) możemy zastosować do sześciu książek znajdujących się na zewnętrznych serwerach LDAP (łącznie do 8 książek). 

Dostęp do Platan Contacts/LDAP

Dostęp do Platan Contacts/LDAP w PBX Serverze Libra

Dostęp do edycji danych jest poprzez aplikację Platan Contacts zainstalowaną na Serwerze Aplikacji Platan. Do obsługi Platan Contacts mamy 3 rodzaje kont:

 • użytkownik – korzysta z kontaktów, może je przeglądać
 • manager – dostęp użytkownika jest rozszerzony o możliwość edycji kontaktów, importu i eksportu danych,
 • administrator – dostęp managera jest rozszerzony o możliwość zarządzania kontami użytkowników (można utworzyć do 2 tys. kont użytkowników).

Dodawanie kontaktu w Platan Contacts

Dodawanie kontaktu w książce Platan Contacts

W Platan Contacts kontakty mogą zawierać:

 • imię
 • nazwisko
 • stanowisko
 • dział
 • firmę
 • do 5 różnych numerów telefonów wraz z opisem ich typu (praca, dom, komórkowy, inny) 
 • do 5 adresów e-mail
 • do 5 adresów pocztowych
 • województwo
 • kraj
 • datę urodzin
 • inne pola niestandardowe

Takich kontaktów można stworzyć w Platan Contacts do 200 tysięcy. Można je eksportować lub importować w formacie .csv.

Zakres danych dostępnych z innych zewnętrznych serwerów LDAP zależy od ich konfiguracji.

Kontakty z Platan Contacts mogą być wykorzystywane m.in. przez:

nie książki dostępne dla telefonów systemowych, telefonów IP, pojedynczej
centrali zamiast książki globalnej, dla sieciowanych central zamiast ich książek
globalnych, Call Monitora, Agenta003

Obsługa książek Platan Contacts / LDAP jest licencjonowana. Przy zakupie Serwera Aplikacji Platan obowiązuje promocyjna cena licencji na Platan Contacts/ LDAP.

Platan Contacts na Serwerze Aplikacji Platan

Platan Contacts na Serwerze Aplikacji Platan

 

O innych nowościach ver. 2.22 czytaj:

Platan po ukraińsku
Inne usprawnienia w Proximie i Librze

[IP PBX Server Proxima, ver. 2.22]
[PBX Server Libra, ver. 2.22]
[Server Aplikacji Platan, od ver. 4.0]

« powrót

drukuj drukuj