15-07-2022

Inne usprawnienia w Proximie i Librze

Wersja oprogramowania [ver. 2.22] poza językiem ukraińskim i obsługą zewnętrznych książek LDAP, o których piszemy szerzej w osobnych artykułach, wprowadza też parę innych usprawnień.

Między innymi zoptymalizowaliśmy menu serwerów Proxima i Libra. Najważniejsze zmiany:

 • dotychczasowa zakładka Aparaty systemowe, w której były informacje o książkach telefonicznych z nimi współpracujących, zmieniła nazwę na Książki telefoniczne i została wzbogacona o nowy typ książek: Platan Contacts i zewnętrzne LDAP; 
 • Zestawy przycisków trafiły ze zlikwidowanej zakładki Aparaty systemowe do zakładki Abonenci;
 • utworzyliśmy nową zakładkę Grupy, do której zostały przeniesione wszystkie typy grup dostępnych w centrali, znajdujące się wcześniej w menu Abonenci, tj. Grupy abonentów, Grupy Pickup i Grupy Wspólnego Wywołania;
 • Układ sekretarsko-dyrektorski przenieśliśmy z zakładki Abonenci do zakładki Dystrybucja ruchu;
 • do zakładki Monitor przenieśliśmy informacje o Zalogowaniu abonentów wirtualnych i Statusie portów wewnętrznych VoIP (wcześniej w menu Abonenci).

Mamy nadzieję, że bardziej intuicyjny, uporządkowany logicznie i przejrzysty układ ułatwi konfigurację systemu. Zachęcamy do bliższego zapoznania się ze zmienioną zawartością niektórych zakładek menu.

Zoptymalizowane menu w serwerach PBX Platan

Zoptymalizowane menu w serwerach PBX Platan

Ponadto w ver. 2.22 poprawiliśmy parę elementów, m.in.:

 • działanie przycisków BLF na telefonach IP dla abonentów MULTI i sieciowanych,
 • obsługę provisioningu dla aparatów Yealink W76P i W73P,
 • wydłużyliśmy do 79 znaków długość planu numeracyjnego linii miejskich VoIP,
 • dodaliśmy podgląd hasła wprowadzanego dla linii miejskich VoIP,
 • dodaliśmy możliwość zmiany portu TCP w serwerach Proxima i Libra do komunikacji po protokole PCTI 
 • przy odsłuchiwaniu numeru IP serwera PBX dodaliśmy informację o numerze portu HTTP,
 • inne zgłoszone błędy.

[IP PBX Server Proxima, ver. 2.22.xx]
[PBX Server Libra, ver. 2.22.xx]

« powrót

drukuj drukuj